Josip Juraj Strossmayer – Sve za vjeru i za Domovinu

I. svezak

Korizmene i prigodne poslanice i okružnice

1874. – 1885.

Predgovor
Sadržaj

 

II. svezak

Korizmene i prigodne poslanice i okružnice

1886. – 1891.

Predgovor
Sadržaj

 

III. svezak

Korizmene i prigodne poslanice i okružnice

1892. – 1903.

Predgovor
Sadržaj

 

IV. svezak

Prigodne okružnice i propovijedi te značajniji govori i osvrti

1850. – 1905.

Predgovor
Sadržaj