Inauguracija nove akademske godine na KBF-u u Đakovu

ĐAKOVO (TU) – U četvrtak, 1. listopada, održana je svečana inauguracija u 216. akademsku godinu 2021./2022. pod vodstvom dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu, izv. prof. dr. sc. Vladimira Dugalića.

Misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga predvodio je dekan, prof. Dugalić, u koncelebraciji s nekolicinom drugih profesora Fakulteta. Na početku je pozdravio sve studente i djelatnike Fakulteta i naglasio kako je na današnji dan, uz početak nove akademske godine, također i Dan posvete katedrale. U svojoj je homiliji rekao kako je običaj posvećivanja vrlo star i da se može vidjeti još u Starom zavjetu gdje su Židovi slavili Dan očišćenja hrama, a tu su tradiciju preuzeli kršćani koji posvećuju svoje bazilike i crkve. Citirajući biskupa Strossmayera, rekao je kako je posveta đakovačke katedrale najveći i najsvetiji događaj te godine (1882.) Naglasio je važnost žive Crkve i kako je Krist hram Božji, a s njim i vjernici kao njegovi udovi. Također, biskup Strossmayer govori da je Crkva izvor i zalog istine, izvor i zalog svetog jedinstva i izvor i zalog ljubavi. Dekan je homiliju nastavio govoreći studentima o važnosti njihova poziva i poslanja naglašavajući kako su studenti teologije pozvani izgrađivati Hram. Rekao je da studenti moraju biti navjestitelji Radosne vijesti, da moraju živjeti u tome duhu i biti radosni. Svoju je homiliju zaključio pozivom da svi započnemo novu akademsku godinu u radosti.

U 11 sati započela je inauguracija u novu akademsku godinu u svečanoj dvorani biskupa Antuna Mandića. Dekan je pozdravio prodekane, profesore, poglavare Bogoslovnog sjemeništa, nenastavno osoblje i studente. Posebno je pozdravio 13 novih studenata Fakulteta. Ukratko je iznio sve što se dogodilo prošle godine, pa tako i uspjehe profesora koji su doktorirali i napredovali. Naglasio je da je Fakultet snažan onoliko koliko se je spremno uložiti u njega. Na samom kraju upoznao je prisutne s događajima u novoj akademskoj godini i pozvao profesora dr. sc. Ivana Zubca da ukratko predstavi svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvatski katolički pokret na teritoriju Đakovačko-osječke nadbiskupije u međuratnom razdoblju 1918.-1941. god.”, u kojoj je naglasio važnost laika u Crkvi. Na samom kraju, tajnica Fakulteta Tihana Kuterovac iznijela je neke osnovne informacije o samome Fakultetu i upravi. KBF Đakovo