Drugi korizmeni susret za studente i mlade u Osijeku

OSIJEK (TU) – U utorak 14. ožujka 2023. udruga Duhos nastavila je ciklus korizmenih susreta u Župi sv. Ćirila i Metoda u Osijeku. Susret pod nazivom Ljubav i mržnja održao je vlč. mr. Stjepan Matezović, duhovnik bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.

Molitvu na početku susreta predvodio je studentski kapelan, vlč. Mario Žigman. Potom je vlč. Matezović progovorio o ljubavi i mržnji. Tijekom izlaganja odgovarao je na nekoliko pitanja. Tako je prvo pitanje bilo tko je ljubav u usporedbi sa što je ljubav i dao nam uputu gdje možemo pronaći odgovor na ta pitanja.

Najbolji opis ljubavi imamo u Svetom pismu. Definiciju ljubavi najbolje nam objašnjava Hvalospjev ljubavi (1 Kor 13, 1-12). Isus Krist je svoju ljubav prema nama pokazao na križu i time nam pokazuje kako po križu trebamo ljubiti i živjeti u ljubavi. Ljubav nam daje slobodu. Da bismo naučili ljubiti ne trebamo ništa drugo osim biti zagledani u Isusa. Kada ne znamo kako bi ljubili, kako bi nekoga voljeli i pokazali mu ljubav, onda pogledamo na križ i pružimo takvu ljubav o kojoj nas Isus uči.

Suprotno ljubavi jest mržnja koju rađaju nedostatak ljubavi i ljudski grijeh. Sve što ne živimo po definiciji ljubavi u nama će jednom roditi određenom mržnjom. Vlč. mr. Stjepan Matezović objašnjava koja je razlika između mržnje i srdžbe. Mržnja je konačni cilj, a srdžba je sve ono što dovodi do te posljedice. Srdžba nameće svađu i nesklad. Srditi se smijemo jedino i isključivo na svoje loše misli, na svoje loše riječi koje upućujemo sebi ili drugima – kada nas kroz te misli/ riječi napastuje Đavao.

Naposljetku, postavlja se pitanje o oprostu, kako oprostiti? Oprostiti možemo snagom Božje ljubavi koju je On u nas usadio svjesni koliko Bog i nama oprašta. Vlč. mr. Stjepan Matezović zaključuje kako samo Isus poznaje naša srca i samo on može riješiti naše probleme. Potrebno je s vjerom mu predati naše živote, odnose, boli, rane, svakodnevicu jer on brine za nas.

Nakon kateheze uslijedilo je klanjanje križu koje je predvodio vlč. mr. Stjepan Matezović, a potom i prilika za sakrament svete ispovijedi i druženje u župi. Susreti se nastavljaju idućeg utorka, 21. ožujka s temom Sreća i patnja koju predvodi vlč. dr. Ivan Benaković. Magdalena Žabić