Druga listopadska biblijska tribina u osječkoj župi Preslavnog Imena Marijina

OSIJEK (TU) – U Župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku nastavljen je ciklus biblijskih tribina koje se održavaju u listopadu. Ponovivši tematiku prošle tribine – Apokalipsa u Bibliji s posebnim naglaskom na apokalipsu u Novome zavjetu, predvoditelj tribina vlč. mr. sc. Ivan Benaković, profesor biblijskih znanosti na KBF-u u Đakovu, ovaj puta je progovorio o Starozavjetnom poimanju apokaliptike, a predavanje mu je bilo usmjereno na razjašnjavanje pojmovlja koji se u Starome zavjetu koriste za apokalipsu, odnosno otkrivenje.

Na kraju svoga izlaganja predavač je zaključio: „Smisao Starozavjetne apokalipse je u tome da Bog poziva čovjeku da se uputi k Njemu, s Njim korača te uvidi kako je samo Bog ultimativni voditelj ljudske povijesti. On otkriva sebe čovjeku, a čovjek je sposoban svojim umom ga spoznati te ga ljubiti i s Njime hoditi. U ‘otvaranju svojih očiju’ i ‘ušiju’ čovjek se približava Bogu te očituje svoj život pred Bogom. Bog s druge strane otkriva čovjeku sama sebe te ga poziva u intimno zajedništvo osoba. To je dakle vidljivo u hebrejskom glagolu גלה, odnosno u grčkoj riječi ἀποκαλύπτω koja ju na direktan način prevodi.“

Na biblijskoj tribini koja će se održati u utorak 20. listopada bit će govora o ulomcima iz Knjige Otkrivenja, gdje će na konkretnim primjerima biti jasno kako apokaliptična literatura u Bibliji ispunja svoju svrhu u privođenju čovjeka u sferu života s Bogom. Mirena Zake