Ciklus katehetskih susreta rasta u vjeri

OSIJEK (TU) – „Katolici, dobro došli kući!“ naziv je ciklusa katehetskih susreta rasta u vjeri za sve uzraste zainteresiranih koji su započeli 23. rujna u retfalačkoj župi Uzvišenja sv. Križa u Osijeku.

Nakon večernje mise susret je predvodio župljanin prof. dr. Krešimir Šimić, a tematsko su uvodno izlaganje sa župljanima poslušali i župni vikari Mario Žigman i Matija Aušić. U nastupnoj katehezi jesenskog ciklusa „Katolici, dobro došli kući“ Šimić je naglasio potrebu nove evangelizacije, odnosno reevangelizacije, utemeljenu u dokumentima Crkve. Riječ je o obvezatnostima i predavač je uputio na: biskupsku sinodu (1974. godine), odnosno na temu „Evangelizacija u modernom svijetu“ i poslijesinodalnu apostolsku pobudnicu „Evangelii nuntiandi“ (O evangelizaciji u današnjem svijetu, Pavao VI., 1975.), zatim na niz dokumenata objavljenih tijekom pontifikata Ivana Pavla II.; „Redemptoris missio“ (enciklično pismo O trajnoj valjanosti misijskog mandata Crkve, 1990.), „Tertio millennio adveniente“ (apostolsko pismo Kako se približava treće tisućljeće, 1994.) i „Christifideles laici“ (Kristovi vjernici laici, apostolska pobudnica, 1988.) i konačno na biskupsku sinodu na temu nove evangelizacije koju je 2012. sazvao Benedikt XVI.

Šimić se, također, osvrnuo na sinodalni dokument „Ti si Krist – za nas i za sve ljude: izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske“ (2008.; sinoda je trajala od 1998. do 2002.) u kojoj se ističe potreba obnove župne kateheze kao temeljne zadaće na putu opće obnove. Prvo je, od četiriju sinodskih zasjedanja, podsjećano je, bilo posvećeno temi evangelizacije. Tim su se dokumentom utvrdili putovi, uporište, pravilo i putokaz s ciljem nove evangelizacije, istaknuo je predavač.

U prvoj su katehezi okupljeni su promišljali o 15. retku ulomka iz Markova evanđelja (Mk, 1,14-15): „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ Pojašnjeno je biblijsko značenje punine vremena, Kraljevstva Božjega te obraćenja i samoga čina vjere kao načina ulaska u Kraljevstvo. Retfalački župnik Ivica Martić pozvao je župljane i zainteresirane na susrete katehetske pouke kako bi slušajući tematska izlaganja i sudjelujući u razmatranju ponovno otkrili ljepotu katoličke vjere. Nevenka Špoljarić