Blagoslov kamena temeljca novog svećeničkog doma u Đakovu

ĐAKOVO (TU)FOTOGALERIJA – U zajedništvu s nadbiskupom u miru mons. Marinom Srakićem, okružen svećenicima članova Prezbiterskoga vijeća, koji su netom prije toga održali prvu sjednicu novoga saziva, članovima Prvostolnoga kaptola, svećenicima na službi u gradu Đakovu te umirovljenim svećenicima, đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić blagoslovio je gradilište i temeljni kamen novoga svećeničkog doma u Đakovu, u Ulici Luke Botića, neposredno uz katedralu.

„Nakon planiranja i pripremnih radova prispjeli smo gradnji zgrade novoga svećeničkoga doma u Đakovu. Evo nas danas na započetom gradilištu s nakanom da, prožeti iskrenom i živom vjerom, od Gospodina zamolimo blagoslov za djelo koje je započeto. Njemu uzdižemo svoje hvale, ponavljajući riječi psalma: Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Time priznajemo da smo u svakom dobru djelu, zapravo, Božji suradnici, kad svojim djelima idemo u susret potrebama svoje braće i kad služimo zajednici. Neka nas sada ražari navještaj Božje riječi i ispuni duh molitve i zahvalnosti, da Gospodin Isus Krist, naš Spasitelj i Dobri Pastir uvijek bdije nad ovim mjestom te ovu gradnju sretno privede željenomu cilju, da štiti graditelje i čuva ih od svakoga zla“, rekao je nadbiskup Hranić uvodeći u bogoslužje.

Okupljenima se obratio i glavni projektant Vinko Penezić, ukratko predstavljajući projekt i sadržaje koje će imati novi dom. Uslijedilo je bogoslužje riječi, tijekom kojega je pročitan dio Pavlove poslanice Korinćanima (1 Kor 3, 9-11), u kojoj Pavao Korinćanima poručuje kako su Božja građevina te da paze kako ‘naziđuju’ na temelj, „jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist“ te je naviješten odlomak Ivanova Evanđelja u kojemu Isus svojim učenicima govori kako je on trs, a oni loze (Iv 15, 1-8), nakon čega je nadbiskup Hranić uputio kratku prigodnu homiliju.

„Riječ Božja usmjerava našu pozornost s ove građevine na nas same, na nas koji smo njegova prva i najvažnija građevina – na prezbiterij naše Nadbiskupije i o toj građevini ovisi sve ostalo“, rekao je nadbiskup te dodao: „Isusove riječi pozivaju da budemo loze koje dopuštaju da ih On, Vinogradar, svojom riječju uređuje i orezuje, kako bismo mogli donositi mnogo roda i kako bi rod kojega donosimo uistinu bio proslava Boga.“ Okupljene svećenike je pozvao da mole Gospodina da ih ponajprije On usklađuje i suobličava svome svetom Srcu, da budu uistinu njegovi svećenici koje oblikuje njegova riječ, da ljudi u susretu s njima mogu doživjeti i osjetiti da dolaze iz Božje blizine, da ne razmišljaju o prizemnim i parcijalnim interesima, nego da ih uistinu nosi dobrobit Kraljevstva Božjega i njegove Crkve, kao i evanđeosko poslanje i ostvarenje tog poslanja u svijetu.

Uslijedio je čin potpisivanja spomen-povelje, tijekom kojega je vlč. Krešimir Čutura pročitao sadržaj iste, u kojoj, među ostalim, piše: Potreba gradnje nove zgrade doma za umirovljene svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije razmatrana je više godina. U skladu s brojnim savjetovanjima sa svećenicima i nadbiskupijskim tijelima, prije svega na sjednicama Prezbiterskoga te Ekonomskoga vijeća, pristupilo se pripremnim radnjama: glasovanjem Prezbiterskoga vijeća predložena je lokacija nove zgrade, uspostavljeno je posebno Povjerenstvo za gradnju na čelu s preč. Matom Gašparovićem, ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i ekonomom Bogoslovnoga sjemeništa, raspisan je natječaj te je ujesen 2017. godine izabran idejni nacrt dipl. ing. arh. Vinka Penezića (Zagreb). U srpnju 2018. godine za izvoditelja radova izabrano je poduzeće Akropola d.o.o. (Đakovo) te su 5. rujna 2018. otpočeli građevinski radovi.

 „Ja sam pastir dobri.“ (IV 10,11) Upravo ta nam Kristova riječ i slika ispunjaju srca, dok i u ovoj prigodi napose molimo za blagoslov života i službe svećenika, i kad se u mladosti i naponu snage velikodušno predaju zauzetom pastirskom radu – da ih Učiteljev Duh nadahnjuje i vodi, i kad im u starijoj dobi onemoćaju tjelesne snage – da ih podupire srdačna zahvalnost zajednice Crkve, a nadasve, da ih okrijepi radosna utjeha koja dolazi od izvora našega spasenja, Gospodina Isusa Krista, koji živi i vlada u vijeke vjekova. Amen.

Nakon potpisivanja povelje nadbiskup Hranić spustio se do temelja te blagoslovljenom vodom poškropio i tamjanom okadio novo gradilište. U iskopan temelj postavio je povelju te na nju ubacio lopatu betona, nakon čega su isto napravili glavni projektant Vinko Penezić, predsjednik Povjerenstva za gradnju preč. Mato Gašparović, ravnatelj sadašnjeg Svećeničkog doma mons. Luka Strgar te predstavnici građevinske tvrtke Akropola d.o.o. Anica Banović

FOTOGALERIJA