Biblijski susreti u Župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu

SLAVONSKI BROD (TU) – Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić održao je 17. svibnja i 7. lipnja u Pastoralnom centru župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu biblijske susrete koji su bili namijenjeni čitačima u župi, ali i svim zainteresiranim vjernicima koji su htjeli bolje upoznati Božju riječ. Kroz dva susreta, predavač je govorio o ulozi, važnosti i značenju Božje riječi u Starome i Novome zavjetu te je u tom kontekstu pokušao pozicionirati čitača svetopisamskih tekstova kao onoga koji naviješta Božju riječ.

Liturgijski čitač i općenito čitač biblijskih tekstova nije tek recitator, on, analogno proroku je onaj koji se izravno suočava  s Riječju, „o njoj promišlja, od nje živi, nju svjedoči”, istaknuo je prof. Čatić. Analizom proslova Ivanova Evanđelja predavač je naglasio da je Božja riječ po svojoj naravi dijaloška, po njoj je sve stvoreno i sve nam na svoj način govori o Bogu. Ona mijenja i preoblikuje čovjeka i svaki čovjek nosi otisak te Riječi po kojoj je nastao. Stoga je iznimno važno biti otvoren Božjoj riječi, koja je temelj svega. Ona je izvor sve mudrosti i njezina realizacija u našemu životu u konačnici rezultira time da mi reflektiramo karakter i narav Kristovu i tako se naš ovozemaljski život usmjerava prema vječnosti.

Oba susreta pratila je kvalitetna i zanimljiva rasprava, a susreti će se nastaviti i na jesen kada će biti više govora o Božjoj riječi u Crkvi kao zajednici vjernika. Svjetlana Šokčević