Sudski odsjek

Ured crkvenog sudišta
Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo
biskupijski-sud@os.t-com.hr
tel/faks 031/802 250
mons. dr. Nikola Škalabrin, sudski vikar
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
skalabrin@inet.hr
031/802 113
mr. Mato Mićan, sudac i promicatelj pravde
Osječka 90, 31403 Vuka
mato.mican@os.t-com.hr
031/389 212
dr. Zdenko Ilić, sudac i branitelj veze
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
iliczde@gmail.com
031/802 125
098/776 704
dr. sc. Tomislav Đukez, sudac
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
tomislav.dukez@gmail.com
095 814 0848
Marina Stipanović, bilježnik
031/802 246