Redovnici

Akrap don Žarko, SDB,
župni vikar u Belom Manastiru

031/703 818

Bedeničić fra Dragutin, OFM,
župnik u Osijeku 4
drago.bedenicic@ofm.hr
031/500 292
Bolkovac don Ivan, SDB,
voditelj Centra za mlade u Belom Manastiru
ivicabolkovac@gmail.com
031/703 818
Borković fra Krešimir, OFMCap,
vikar samostana u Osijeku
 
Božinović p. Mate, DI,
mate56952@gmail.com
031/211 498
Brezovec fra Dragutin, OFMCap,
zatvorski kapelan u Osijeku
031/201 182
Dretvić fra Martin, OFMConv
samostanski vikar u Vinkovcima 3
martin.dretvic@ofm.hr
032/339 856
Dukai fra Zoltan, OFM,
vikar samostana u Osijeku
Trg Vatroslava Lisinskog 3, 31000 Osijek
031/208 177
Hontić fra Miljenko, OFMConv,
gvardijan u Vinkovcima 3
032/339 850
Ivkić fra Josip, OFM
župni vikar u Iloku
fra.josip.ofm1@gmail.com
 
Jagodić fra Ivica, OFM,
župnik Župe sv. Filipa i Jakova, Vukovar i dekan Vukovarskog dekanata
ivica.jagodic@ofm.hr
032/441 381
Janjić fra Branko, TOR,
župnik u Belišću
branko.janjic@gmail.com
031/664 823
Jerković fra Ilija, OFM,
ravnatelj centra Zlatni cekin
Vinogorska bb, 35107 Podvinje
035/465 408
Juko p. Hrvoje, DI,
kateheta u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku
hrvoje_juko@yahoo.com
031/211 606
Jurak p. Josip, DI,
jjurak@ffrz.hr
031/213 107
Kiedrowicz p. Rafał, CSSp,
župni vikar u Podvinju i bolnički kapelan u Sl. Brodu
rafalcssp@yahoo.fr
035/461 410
Krnjak fra Svetislav, OFM,
vikar samostana u Osijeku 4
031/208 177
Lemaić o. Željko, SAC,
duhovnik u Domu umirovljenika Vinkovci
032/354 080
Majić p. Dragan, DI
duhovnik Marijine legije, Osijek
p.dragan.majic@gmail.com
031/213 084
Malenica fra Goran, OFM,
vikar samostana u Slavonskom Brodu
 
Mandić fra Matija Antun, OFMConv,
župnik u Vinkovcima 3
framatijaantunmandic@gmail.com
032/339 850
Mandurić p. Ivan, DI,
superior, Rezidencija Družbe Isusove Osijek
imanduric@gmail.com
031/215 480
Marijić fra Matija, OFM
župni vikar u Vukovaru 1
matija.marijic@gmail.com
032/441 381
Matanović fra Andreo, OFM,
župni vikar u Vukovaru 2
andreo.mata@gmail.com
032/432 050
Mbajo p. Linus, CSSp,
duhovnik socijalnih ustanova u Osijeku
099/756 9577
Mican fra Dario, TOR
župni vikar u Belišću
dariomican99@gmail.com
031/664 823
Milić fra Slavko, OFM,
župnik u Vukovaru 2
slavko.milic@ofm.hr
032/432 050
Milohanović fra Klaudio, OFM,
ravnatelj FKM, Slavonski Brod i gvardijan samostana u Sl. Brodu
fraklaudio@gmail.com
035/444 533
Mosha p. Josaphat Ngimonyi, CSSp,
župnik u Podvinju
ngimonyijos@gmail.com
035/461 410
Perković fra Ante, OFM,
gvardijan u Osijeku
ante.perkovic@ofm.hr
 
Pervan fra Anto, OFMCap,
gvardijan samostana u Osijeku
anto.pervan@ri.t-com.hr
031/201 182
Poleto fra Josip, OFM,
župni vikar u Vukovaru 1
josippoleto@gmail.com
032/441 381
Rašković fra Drago, OFM,
sakristan u Franjevačkom samostanu u Osijeku
031/208 177
Sudar p. Ilija, SAC,
župnik Župe sv. Vinka Palottija, Vinkovci i bolnički kapelan u Vinkovcima
ilija.sudar@gmail.com
032/354 080
Šimunović fra Domagoj, OFM,
ispovjednik u samostanu u Slavonskom Brodu
domagoj.simunovic@ofm.hr
035/444 533
Štambuk p. Siniša, DI,
sstambuk007@gmail.com
 
Šujević p. Sebastian, DI, 
ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije, Osijek
ravnatelj@ikg.hr
sebastijansujevic@yahoo.com
031/215 763
Tikvić fra Mijo, OFM,
župnik u Šarengradu
mijo.tikvic@gmail.com
032/518 997
Tylicki p. Andrzey, CSSp,
upravitelj Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Osijeku
andrzej28-1980@wp.pl
031/272 345
Utješinović fra Ivan, OFM,
župnik u Iloku
frautjeha@gmail.com
032/590 073
Vrsaljko fra Tomislav, TOR,
župni vikar u Belišću
dedatomo@gmail.com
031/664 823
Vujić fra Jere, OFMconv,
član Samostana sv. Antuna Padovanskog u Vinkovcima
032/331 707
Vukoja fra Josip , OFM,
župni vikar u Osijeku 4
josip.vukoja@ofm.hr
031/500292
Wojtko p. Stanislaw, CSSp,
bolnički kapelan u KBC-u Osijek
swojtko1@wp.pl                                   
031/272 345
Zečević don Ivo, SDB,
župnik u Belom Manastiru                            
izecevic1@gmail.com
031/703 818