Kapelanije na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

  • VOJNE KAPELANIJE
Vojna kapelanija Osijek – Sv. Leopold B. Mandić
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu 
D. Cesarića 1, 31000 Osijek      
sv.leopold.mandic@vojni-ordinarijat.hr
Josip Kešinović, vojni kapelan   
josipkesinovic8@gmail.com
Darko Boban, pomoćnik kapelana  
031/236 862
031/236 623
031/236 841
Vojna kapelanija Vinkovci   
Sv. Krunice i Sv. Ivan Kapistranski      
Gardijska oklopno mehanizirana brigada
32100 Vinkovci
kraljica.krunice@vojni-ordinarijat.kr
Alojz Kovaček, vojni kapelan   
alojz.kovacek@morh.hr
Adam Dakić, pomoćnik kapelana  
032/348 460
faks 032/348 440
Vojna kapelanija Đakovo – Sveti Sebastijan                           
Pješačka pukovnija, obučna bojna       
31400 Đakovo
p. Dragan Majić, vojni kapelan  
031/839 166
faks 031/839 329
  • POLICIJSKE KAPELANIJE
Policijska kapelanija Osijek – Sv. Jeronim
Policijska uprava Osijek        
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek
zrakosec@mup.hr
p. Željko Rakošec, DI, policijski kapelan
zrakosec@mup.hr
031/237 553
faks 031/237 267
Policijska kapelanija Vinkovci – Sv. Euzebije i Polion
Policijska uprava Vinkovci
Bana Josipa Jelačića 7
p. Željko Rakošec, DI, kapelan poslužitelj
zrakosec@mup.hr
 
Policijska kapelanija Slavonski Brod – Sv. Marko evanđelist
Policijska uprava Brodsko-posavska
Ivana Mažuranića 7