Grkokatoličke župe

Berak – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Orolička 13, 32243 OROLIK
o. Roman Stupjak, župnik
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI        
e-mail: rstupjak@gmail.com 
032/548 977
Donji Andrijevci – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
35214 DONJI ANDRIJEVCI
o. Igor Sikora, župnik
Preobraženski trg 1, 31417 PIŠKOREVCI
e-mail: sikora.igor00@gmail.com
031/854 348
Gornji Andrijevci – Uznesenje presvete Bogorodice
Gornji Andrijevci 74, 35252 SIBINJ
o. Aleksandar Hmilj, župnik
Augusta Cesarca 39, 35000 SLAVONSKI BROD
e-mail: aco_hmilj@yahoo.com
 035/410 063
Kaniža – Rođenje presvete Bogorodice
Kaniža 129, 35254 BEBRINA
o. Nikola Stupjak, župnik
e-mail: nikolastupjak59@gmail.com

035/433-323

Mikluševci – Rođenje presvete Bogorodice
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI
o. Roman Stupjak, župnik
e-mail: rstupjak@gmail.com
preč. Jakim Simunović, svećenik u miru i b. vikar
Mikluševci, Vukovarska 47, 32238 Čakovci
032/548 977
032/514 104
Osijek – Krist Kralj
Wilsonova 37, 31000 OSIJEK
o. Ljubomir Sturko, župnik
e-mail: ljubomir.sturko@gmail.com
031/575 120
Petrovci – Pokrov presvete Bogorodice
Bana Josipa Jelačića 4, 32229 PETROVCI
mr.sc. Vladimir Sedlak, župnik i zamjenik b. vikara
e-mail: vlado_sem@yahoo.com
032/554 032
Piškorevci – Sveti Dimitrije mučenik
Preobraženski trg 1, 31417 PIŠKOREVCI
o. Igor Sikora, župnik
e-mail: sikora.igor00@gmail.com
031/854 348
Rajevo Selo – Sveti Jozafat mučenik
Vladimira Nazora 12, 32261 RAJEVO SELO
o. Oleg Zakaljuk, župnik
e-mail: zakaljuk1@hotmail.com
032/534-938
Sibinj – Sveti Jozafat mučenik
Ul. 108. brigade ZNG 21, 35252 SIBINJ
preč. Ivan Barščevski, župnik i dekan slavonski
e-mail: ivan.barscevski@gmail.com
035/425-311
Slavonski Brod – Uzvišenje svetoga Križa
Augusta Cesarca 39, 35000 SLAVONSKI BROD
o. Aleksandar Hmilj, župnik
e-mail: aco_hmilj@yahoo.com 
035/410 063
Šumeće – Uznesenje presvete Bogorodice
Šumeće 93, 35254 BEBRINA
o. Nikola Stupjak, župnik
Kaniža 129, 35254 BEBRINA       
e-mail: nikolastupjak59@gmail.com
035 /433 323
Vinkovci ­­– Uzvišenje svetoga Križa
Kralja Zvonimira 86, 32100 VINKOVCI
o. Vladimir Mudri, župnik
e-mail: vladimir.mudri@optinet.hr
032/308 456
Vukovar – Krist Kralj
Tri ruže 53, 32000 VUKOVAR
preč. Vladimir Magoč župnik i dekan srijemski 
032/413 460