Bolnički i drugi kapelani

  •    Bolnički kapelani

o. Marek Szrejna, CSSp,                                      
kapelan u Kliničkoj bolnici Osijek
Usorska 80, Brijest, 31000 Osijek    

031/377 425

p. Ilija Sudar, SAC
bolnički kapelan u Općoj bolnici Vinkovci

032/354 080

p. Rafal Kiedrowicz, CSSp,
kapelan u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
035/461 410

  • Vojni kapelani

Alojz Kovaček, kapelan Vojne kapelanije Vinkovci
Strossmayerova 9/6, 32100 Vinkovci

stan  032/304 128
ured  032/348 460

Ante Mihaljević, kapelan Vojne kapelanije Osijek          
Vijenac Dinare 14, 31000 Osijek

031/300 700

p. Dragan Majić, DI, kapelan Vojne kapelanije Đakovo   
031/213 084

  • Policijski kapelani

o. Željko Rakošec, kapelan Policijske kapelanije Osijek te kapelan poslužitelj
Policijske kapelanije Vinkovci      
Alojza Stepinca 27, 31000 Osijek

zrakosec@mup.hr

vlč. Davorin Anđić, kapelan Policijske kapelanije “Sv. Marko evanđelist”
Policijske uprave brodsko-posavske
I. Mažuranića 9, 35000 Slavonski Brod

035/ 221 568; 099/4965-533
dandjic@mup.hr; davorin.andjic@gmail.com

  • Zatvorski kapelan

fra Dragutin Brezovec, OFMCap
kapelan u Okružnom zatvoru Osijek  
Kapucinska 41, 31 000 Osijek

031/201 182

  • Studentski kapelan

o. Arkadiusz Krasicki, CSSp        
Usorska 80, Brijest, 31000 Osijek
031/272 345