Bolnički i drugi kapelani

  •    Bolnički kapelani

o. Stanislav Wojtko, CSSp,                                      
kapelan u Kliničkoj bolnici Osijek
Usorska 80, Brijest, 31000 Osijek    
031/377 425

p. Ilija Sudar, SAC
bolnički kapelan u Općoj bolnici Vinkovci
032/354 080

p. Rafal Kiedrowicz, CSSp,
kapelan u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
035/461 410

  • Vojni kapelani

Alojz Kovaček, kapelan Vojne kapelanije Vinkovci
Strossmayerova 9/6, 32100 Vinkovci
stan  032/304 128
ured  032/348 460

Josip Kešinović, kapelan Vojne kapelanije Osijek          
Vijenac Dinare 14, 31000 Osijek
031/300 700

p. Dragan Majić, DI, kapelan Vojne kapelanije Đakovo   
031/213 084

  • Policijski kapelani

o. Željko Rakošec, kapelan Policijske kapelanije Osijek te kapelan poslužitelj
Policijske kapelanije Vinkovci      
Alojza Stepinca 27, 31000 Osijek
zrakosec@mup.hr

  • Zatvorski kapelan

fra Dragutin Brezovec, OFMCap
kapelan u Okružnom zatvoru Osijek  
Kapucinska 41, 31 000 Osijek
031/201 182

  • Studentski kapelan

vlč. Mario Žigman