No Image

Glazbena škola

15. tra. 2014. admin 0
mo. Ivan Andrić, voditelj Škole
ivan.andric25@gmail.com
031/802 114

Osnovne informacije

U okviru Škole za župne suradnike osnovana je i Biskupijska glazbena škola (BGŠ) koja djeluje od jeseni 2004. godine. Cilj je ove škole pružiti kroz dvogodišnji ciklus…

Opširnije...
No Image

Škola za župne suradnike

15. tra. 2014. admin 0

dr. Stanislav Šota, predstojnik Škole
stanislav.sota@os.t-com.hr
skola.zs@djos.hr

031/802-237

Katica Filipović, tajnica Škole
skola.zs@djos.hr

 031/802 237

dr. Teuta Rezo, voditeljica formacije
suradnika u župnoj katehezi
skola.zs@djos.hr

 031/802 239

Ana Želinski, koordinatorica u…

Opširnije...
No Image

Katehetski ured

15. tra. 2014. admin 0

a) Tajništvo

Opširnije...
Dr. sc. Teuta Rezo predstojnica,
odgovorna za župnu katehezu,
voditeljica trajne formacije vjeroučitelja
i suradnika u župnoj katehezi
031/802-239
Izidora Popović,
koordinatorica za školski vjeronauk
031/802-239
Spomen muzej Josipa Jurja Strossmayera
mr. Tadija Crnjak, ravnatelj
Ivica Križanović, stručni suradnik
Jasna Kalman, suradnica
Anica Marelja, suradnica
muzej.biskupa.strossmayera@djos.hr
031/802 357
098/190 5283
031/802 357
031/802 357
Opširnije...
No Image

Odjel za medijski pastoral

15. tra. 2014. admin 0

a) Ured za odnose s javnošću – Tiskovni ured 

Robert Jugović, voditelj Ureda
kancelar@djos.hr
031/802-262
a) Podružnica Đakovo
Anica Banović, tajnica
tiskovni.ured@djos.hr
Opširnije...
No Image

Ekumenizam i međuvjerski dijalog

15. tra. 2014. admin 0

a) Odjel za ekumenizam i međuvjerski dijalog

Ured za promicanje ekumenizma
dr. Antun Japundžić, voditelj Ureda
Strossmayerov trg 5, Đakovo
antun.japundzic@gmail.com
031/802-101
a) Ekumenska koordinacija Osječke regije
dr. Antun Japundžić, voditelj… Opširnije...
No Image

Misijska djelatnost Crkve

15. tra. 2014. admin 0

a) Nadbiskupijsko misijsko djelo

mons. Luka Strgar, nadb. promicatelj Papinskih misijskih dijela 031/802 306

b) Ured za promicanje župnih misijskih skupina

Opširnije...