Socijalna tribina o kršćanskom doprinosu odgoju aktivne medijske publike

OSIJEK (TU) – Znamo li u kršćanskom duhu odgovorno koristiti medije i oduprijeti se lažnim vijesti, koje su dužnosti i prava vjernika, razlikujemo li pojedinca od osobe – pitanja su na koja je odgovarala socijalna tribina „Kršćanski doprinos odgoju aktivne medijske publike“ održana 11. travnja u Vikarijatu Osijek.

Nakon zajedničke molitve nastavljen je drugi dio razmatranja o aktivnoj medijskoj publici koje je predavanjem vjernicima približio mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi. Napominjući kako će odgovorni kršćanin kao osoba zajedništva (on je u biti aktivna medijska publika) medije motriti kroz dokumente Crkve (Inter mirifica, Communio et progressio, Aetatis novae, Etika u obavijesnim sredstvima, Kompendij) Jakobfi je razložio: „Mediji su sredstva koja omogućuju međusobno povezivanje s drugim ljudima i događajima, razmjenjujući i oblikujući vlastita mišljenja i vrijednosti, a kao takvi, pružaju mogućnost da čovjek postane bolji, duhovno zreliji, svjesniji vlastitog dostojanstva, odgovorniji, otvoreniji“.

Na tribini je ukazano da važnost kršćanskog proaktivnog suodnosa medija i aktivne medijske publike „zato što su mediji sredstva njihova je upotreba povezana sa slobodom te zbog toga svi imaju dužnost trajnog odgoja za njihovo korištenje“, a potkrijepljeno crkvenim naukom rečeno je da vjernici ima(ju)mo pravo zahtijevati medijski odgoj na razini župa i vjerničkih udruga i to „takav da odgojne inicijative i obrazovni programi imaju za cilj pomoći vjernicima u tumačenju i vrednovanju informacija koje pružaju mediji, poučavati vjernike kako ne bi postali nesvjesni širitelji dezinformacija nego protagonisti razotkrivanja laži i graditelji solidarnog zajedništva“.

Predavač je pripomenuo kako i papa Franjo promišlja o biti medijske problematike, rekavši: „Ipak jer mediji jesu sredstva, sve mogućnosti koje pružaju u neposrednoj su povezanosti s ljudskom slobodom, a na nama je hoćemo li se po njima dovesti u komunikacijski kolaps – novi Babilon ili izgraditi kao solidarna zajednica koja traga za zajedničkim dobrom – Duhovi. U korištenju njima uvijek se mora voditi s dva temeljna moralna načela – osoba i ljudska zajednica svrha su i mjera njihove upotrebe te dobro osoba ne može se ostvarivati neovisno o općem dobru! No, nama se danas događaju lažne vijesti (fake news) koje možemo teološko-etički analizirati. One oponašaju stvarne vijesti i zavodljive su (privlačeći pozornost onih kojima su namijenjene, koristeći se raširenim stereotipima i predrasudama) te iskorištavaju emocije, poput tjeskobe, prezira, ljutnje i frustracije. Uzroci brzine širenja i nezaustavljivosti su u nezasitnoj pohlepi koju je lako pobuditi kod čovjeka, žeđ i želja za moći, posjedovanjem i uživanjem.

Naglašena je važnost odgoja za medije koji uključuje dužnosti i prava te je zaključeno: „Mi vjernici imamo pravo zahtijevati medijski odgoj na razini župa i vjerničkih udruga i to takav da odgojne inicijative i obrazovni programi imaju za cilj: pomoći vjernicima u tumačenju i vrednovanju informacija koje pružaju mediji te poučavati vjernike kako ne bi postali nesvjesni širitelji dezinformacija nego protagonisti razotkrivanja laži i graditelji solidarnoga zajedništva. Nevenka Špoljarić