Škola za župne suradnike

dr. Stanislav Šota, predstojnik Škole

stanislav.sota@os.t-com.hr
skola.zs@djos.hr
031/802-237

Katica Filipović, tajnica Škole

skola.zs@djos.hr
 031/802 237

dr. Teuta Rezo, voditeljica formacije
suradnika u župnoj katehezi

skola.zs@djos.hr
 031/802 239

Ana Želinski, koordinatorica u Slavonskom Brodu

ana.zelinski@gmail.com
098/438 726

Krešimir Bulat, suradnik

kresimir.bulat@gmail.com
098/903 09 25

Dejan Čaplar, suradnik

dejanc@net.hr
032/442 222

Dejan Henčić, suradnik

dejanhencic1@net.hr
031/354 354

Podjela potvrdnica polaznicima ŠZŽS u Županji
5. studenoga 2017. (ŽU 1)