Sjednica Prezbiterskoga vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije

ĐAKOVO (TU) – U Nadbiskupskom domu u Đakovu u ponedjeljak 4. studenoga 2019., pod predsjedanjem nadbiskupa mons. Đure Hranića održana je 3. sjednica aktualnoga saziva Prezbiterskoga vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije. Nakon molitve Trećega časa i nadbiskupova uvodnoga pozdrava dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, mons. dr. Vladimir Dugalić predstavio je temu pod naslovom: „Crkva đakovačko-osječka pred demografskom depopulacijom Slavonije i Hrvatske“.

U svom izlaganju osvrnuo se na povijesne dimenzije demografskih kretanja na našim prostorima, naznačujući i neke nove, suvremene oznake demografskih procesa među kojima su: dugogodišnji negativan prirodni priraštaj, iseljavanje cijelih obitelji, osobito mladih, kao i još uvijek prisutne posljedice uzrokovane Domovinskim ratom, posebno u onim mjestima koja su za vrijeme rata bila okupirana. S obzirom na ulogu Crkve dr. Dugalić je, polazeći od smjernica crkvenog socijalnoga nauka, naznačio njezin proročko-evangelizacijski doprinos u društvu, ukazujući na mogućnosti i potrebu još veće osjetljivosti društvenih struktura za stvaranje povoljnijih i sigurnijih socijalnih i ekonomskih prilika u ovom dijelu Hrvatske. Napose je naglasio potrebu da u pastoralnom djelovanju crkvenih zajednica prioritetno mjesto zauzme promišljen i sustavan pastoral braka i obitelji. S obzirom na velik broj iseljenih, predložio je da svaka župa izradi neki oblik ‘adresara’ kako bi mogla ostvarivati barem prigodnu komunikaciju sa svojim članovima koji su odselili. U tematskoj raspravi svećenici su, među ostalim, ukazali na potrebu još veće skrbi oko duhovnoga jačanja osoba i njihova rasta u kršćanskoj zrelosti pred snažnim izazovima pesimizma, te moralne i duhovne praznine.  

Drugi dio sjednice bio je posvećen temi „Suradnja s Nadbiskupijskim djelom za svećenička i redovnička zvanja“. Uvodno promišljanje izrekao je nadbiskup Đuro Hranić ukazujući na to da se demografska slika preljeva i na područje svećeničkih i redovničkih zvanja. Budući da je riječ o izuzetno važnom dijelu crkvenoga života i djelovanja, pastoral zvanja trajno zahtjeva našu vjerničku i svećeničku zauzetost, očitovane ponajprije u osobnoj i zajedničkoj molitvi, a potom i u različitim inicijativama koje doprinose ozračju lakšega odaziva i raspoznavanja svećeničkoga ili redovničkoga poziva. Nadbiskup je podsjetio na neke poduzete korake na planu pastorala zvanja, istaknuvši posebno nadbiskupijsku mrežu molitelja za zvanja, kao i susrete koji se ostvaruju u organizaciji Bogoslovnoga sjemeništa. S obzirom na potrebu trajne i sustavne brige za pastoral zvanja nadbiskup je predstavio novoimenovanoga povjerenika za pastoral zvanja, vlč. Filipa Sertića, koji je sve svećenike pozvao na otvorenost za ostvarenje planiranih aktivnosti koje će djelo za zvanja poduzimati u tijesnoj suradnji s povjerenicima za pastoral ministranata, mladih te pastoral studenata. 

U završnom dijelu sjednice svećenici su upoznati sa zahtjevima koje se odnose na pitanja poreza na dobit od gospodarske djelatnosti crkvenih pravnih osoba, koje ostvaruju takvu djelatnost. Razjašnjenja i praktične upute za korespondenciju s nadležnim poreznim upravama predstavio je ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih djelatnika preč. Mato Gašparović te nadbiskupijski ekonom mons. Nedjeljko Čutura.

I na sjednici Prezbiterskoga vijeća izražena je radost zbog biskupskoga imenovanja mons. Bože Radoša varaždinskim biskupom, kao i srdačno duhovno zajedništvo u očekivanju njegova biskupskoga ređenja u Varaždinu 24. studenoga, na svetkovinu Krista Kralja. Nadbiskup Đuro također je podsjetio i potaknuo svećenike na sudjelovanje u nadolazećem spomen-hodočašću u Vukovar 18. studenoga. Tiskovni ured