Odgojni centri

Srednje škole

Isusovačka klasična gimnazija                                 
Trg Vatroslava Lisinskog 1, 31000 Osijek                

 
 031/215 120
faks 031/215 123

Klasična gimnazija i kolegij                                      
Fra Marijan Lanosović
Petra Krešimira IV. bb, 35000 Slavonski Brod

 035/443 821


Dječji vrtići i jaslice

Dječji vrtić i jaslice Eden                                         
Ervenička 1, 32100 Vinkovci

 

032/364 232

Dječji vrtić i jaslice Eden (Srce Marijino)                   
Školska 35, 32100 Vinkovci

032/357 757

Dječji vrtić i jaslice Lucija                                          
Julija Domca bb, 35000 Slavonski Brod

035/258 986


Dječji vrtić i jaslice Marija Petković 
                      
Bakarska 1, 31000 Osijek

   031/500 612

Dječji vrtić i jaslice Nazaret-Sunčev sjaj                  
Frankopanska 1a, 31400 Đakovo
montessori.nazaret@os.t-com.hr

   031/801 255

Dječji vrtić Josipovac
Marka Marulića 18 a, 31221 Josipovac
casne.sestre.djecji.vrtic@os.t-com.hr


031/354 455