Novi broj Diacovensije

ĐAKOVO (TU) – Objavljen je treći ovogodišnji broj znanstvenoga časopisa Diacovensia – Teološki prilozi. U uvodniku možemo čitati promišljanja Borisa Vulića, a uvodnik nosi naslov «Accelero, ergo sum».

Ovaj broj donosi sedam znanstvenih članaka. Prvi od njih je «Teološka antropologija pred izazovom (evolutivne) kognitivne znanosti o religiji» autora Saše Horvata i Richarda Pavlića. Potom slijedi članak Ivice Žižića i Tomislava Ćurića pod naslovom «Ljepota praga – vratnice svetoga. Antropologija – liturgija – umjetnost». Troje autora – Odilon-Gbènoukpo Singbo, Terezija Gložinić i Anto Čartolovni – napisali su članak pod naslovom «Izazovi produljenja ljudskoga života na razmeđu poboljšanja i agonije». Slijedi članak «Budakova Anera kao moliteljica i junakinja» autora Deana Slavića. Potom slijedi članak pod naslovom «Uočiti, pratiti i liječiti najslabije u zajednici prema Amoris laetitia» Pere Aračića. Iza ovoga članka slijedi članak «(Su)odnos naravne i sakramentalne ženidbe prema pobudnici Amoris laetitia» Antona Tamaruta. Kao zadnji znanstveni članak ovoga broja tu je članak «Fra Vicko Kapitanović i istraživanje hrvatske filozofske baštine» Daria Škarice i Ivana Macuta.

Rubrika «Prikazi» donosi sljedeći prikaz knjige: Elvis Ražov – Carmelo Dotolo (ur.), «Misijsko i evangelizacijsko poslanje Crkve u suvremenom multikulturalnom i multikonfesionalnom društvu», a autor prikaza je Hrvoje Kalem.