Najava događaja

Event Information:

 • Sub
  20
  lis
  2018

  Stručni skup za vjeroučitelje

  OSIJEK (TU) - Stručni skup za voditelje županijskih vijeća vjeroučitelja te vjeroučitelje u projektu „Škole za život“ na području Đakovačko-osječke metropolije održati će se u subotu 20. listopada 2018. u Nadbiskupskom ordinarijatu – Vikarijat Osijek s početkom u 9.30 sati. tema susreta je Kurikulum nastave vjeronauka, a predviđena su tri interaktivna predavanja.

  Uvodno o „Školi za život“ i aktivnom učenju tema je izlaganja koje su pripremile Ana Volf, dipl. teolog, Tihana Petković, dipl. teolog i Anita Bakovljanec, dipl. kateheta. Drugo predavanje nosi naslov Planiranje Godišnjeg izvedbenog kurikuluma prema Nacionalnom kurikulumu nastavnog predmeta Katolički vjeronauk, a izložit će ga vjeroučiteljica Tihana Petković. Treće predavanje, Definiranje odgojno-obrazovnih ishoda, odabir aktivnosti i načina vrednovanja, izložit će Ana Volf i Anita Bakovljanec.

  Stručni skup završava u 14.15, a potom se planira radni sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja do 15.30.