Duhovne vježbe za žene uz razmatranja o Duhu Svetom

ĐAKOVO (TU) – „Duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja“ bila je tema duhovnih vježbi za žene, koje su se u organizaciji Doma duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa održale u samostanskoj kući Betanija u Đakovu od 10. do 12. siječnja 2020. Okupilo se 20 žena sa svih strana: iz Zagreba, Sesveta, Slavonskog Broda, Vrbove, Vinkovaca, Ivankova, Vukovara, Županje, Starih Perkovaca, Đakova, Subotice. Tema o Duhu Svetom ujedinila je ovu šaroliku grupu u poseban doživljaj zajedništva, napose završnog dana s obnovom krsnog saveza, gdje su se sudionice povezale kroz tzv. kumstva, što im omogućava da ostanu povezane i nakon duhovnih vježbi.

U skladu s temom duhovnih vježbi, s. Monika Hančić vodila je razmatranja o Duhu Svetom, ali to nije ostalo samo na produbljivanju znanja o Duhu Svetom, nego se kroz razne molitvene oblike tražilo iskustvo susreta s Duhom Svetim. Tome je pogodovala šutnja, ispovijed i euharistijska slavlja, kao i klanjanje Presvetom, koje se je drugog dana odvijalo i po noći.

Sudionice su osobito lijepo doživjele povezanost sa sestrama. Radosno su pozdravile što su novakinje uz tamburicu vodile jedno klanjanje i što su mogle sudjelovati na pjevanim Jutarnjim hvalama i sv. Misi u samostanskoj crkvi. Također su bile vrlo zahvalne za brigu za njih, posebno za prehranu, koju je ekipa vrijednih volonterki priređivala za njih s puno ljubavi i umijeća.

U slavlju rastanka posebno je sve obogatilo svjedočanstvo što je tko od njih doživio ovih dana. Mnoge su isticale kako su željele i tražile tišinu i povučenost od svagdanjih obaveza i da im je jako odgovarala šutnja i klanjanje, napose ono po noći. Više njih naglasilo je kako im je ispovijed bila posebno snažan doživljaj. Razmatranje o ulozi Duha Svetoga pomoglo im je shvatiti vrijednost krštenja te su sve sudionice zato duboko doživjele obnovu krsnih zavjeta pred Presvetim na blagdan Isusova Krštenja. s. Rastislava Ralbovsky