Dopis mons. Hranića o slavlju sakramenta potvrde

ĐAKOVO (TU) – Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je 11. rujna 2020. godine dopis svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije koje su prijavile slavlje sakramenta potvrde za 19. i 20. rujna te svim delegiranim krizmateljima na navedenim slavljima. Dopis donosimo u cijelosti (a možete ga i preuzeti OVDJE):

Stupili smo u kontakt sa svim župnicima župa u kojima je bilo planirano slavlje sakramenta potvrde, ali je ono bilo odgođeno ili je bilo prijavljeno i dogovoreno za neki termin tijekom ove jeseni. Zbog neizvjesne epidemiološke situacije tijekom jeseni, s jedne strane, i trajnih pritisaka župnika s druge strane (koji su suočeni s neprestanim upitima roditelja i krizmanika) tražili potvrdu krizmenog termina ove jeseni, odlučili smo odrediti te ponuditi jedan vikend za sva krizmena slavlja. Odlučili smo se za 19. i 20. rujna 2020. Svi župnici su imali mogućnost, na temelju prethodnih konzultacija s roditeljima, odlučiti žele li odgoditi krizmeno slavlje do sljedeće godine ili prihvaćaju ponuđeni termin. Na temelju prijedloga onih župnika koji su zatražili krizmu ove jeseni i odredili satnicu krizme u svojoj župi u okviru ponuđenoga termina 19. i 20. rujna, mi smo zamolili članove Prvostolnog kaptola sv. Petra u Đakovu te druge svećenike i s njima dogovorili da kao naši delegati preuzmu dogovorena krizmena slavlja.

Ovime svim navedenim svećenicima u tablici koja slijedi zahvaljujem na njihovoj raspoloživosti i suradnji te istodobno svima podjeljujem delegaciju za podjelu sakramenta potvrde u župama navedenim u istoj tablici.

Župa Vrijeme krizme Krizmatelj
subota, 19. rujna 2020.
Donji Andrijevci 11.00 sati mons. Luka Marijanović, delegat
Čeminac 11.00 sati mons. Luka Strgar, delegat
Čepin 1 10.30 sati mons. Adam Bernatović, delegat
Jarmina 11.00 sati preč. Stjepan Krekman, delegat
Osijek 6 10.30 sati preč. Ivan Jurić, delegat
Osijek 9 10.00 sati preč. Mato Gašparović, delegat
Piškorevci 10.30 sati mons. Stjepan Karalić, delegat
Podvinje 10.30 sati preč. Ivan Lenić, delegat
Privlaka 10.00 sati preč. Antun Knežević delegat
Ruščica 10.00 sati fra Klaudio Milohanović, OFM, delegat
Slavonski Brod 2 10.00 sati mons. Pero Aračić, delegat
Stari Jankovci 11.00 sati preč. Pavao Kolarević, delegat
Tenja 11.00 sati fra Branko Janjić, TOR, delegat
Valpovo 11.00 sati mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru
Velika Kopanica 11.00 sati mons. Ivica Pažin, delegat
Vinkovci 3 11.00 sati preč. Drago Tukara, delegat
Vinkovci 5 i 7 10.00 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vođinci 10.00 sati preč. Andrija Đaković, delegat
Vukovar 2 10.00 sati fra Ivica Jagodić, OFM, delegat
Županja 1 10.00 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Brodski Varoš 17.00 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Gorjani 17.00 sati fra Ivica Jagodić, OFM, delegat
Kuševac 17.00 sati preč. Josip Ivešić, delegat
Osijek 7 17.00 sati mons. Luka Strgar, delegat
Podcrkavlje 17.00 sati mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru
Satnica Đakovačka 17.00 sati mons. Pero Aračić, delegat
Selci Đakovački 18.00 sati preč. Mato Gašparović, delegat
Slobodnica 17.00 sati preč. Ivan Lenić, delegat
Strizivojna 17.00 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vinkovci 6 17.00 sati mons. Ivica Pažin, delegat
Višnjevac 17.00 sati mons. Luka Marijanović, delegat

XXV. nedjelja kroz godinu, 20. rujna 2020.

Babina Greda 11.00 sati mons. Ivica Pažin, delegat
Bilje 10.30 sati preč. Mato Gašparović, delegat
Darda 11.00 sati mons. Luka Strgar, delegat
Donji Miholjac 10.30 sati mons. Luka Marijanović, delegat
Đakovo 2 10.30 sati mons. Pero Aračić, delegat
Ilok 10.00 sati mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru
Ivanovac 11.00 sati mons. Adam Bernatović, delegat
Klakar 11.00 sati fra Klaudio Milohanović, OFM, delegat
Kruševica 10.30 sati preč. Drago Tukara, delegat
Nuštar 10.00 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Osijek 2 10.30 sati preč. Josip Bošnjaković, delegat
Otok 10.30 sati preč. Stjepan Krekman, delegat
Rokovci-Andrijaševci 11.00 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Sarvaš 10.00 sati preč. Ivan Jurić, delegat
Semeljci 11.00 sati o. Sebastijan Šujević, DI, delegat
Viljevo 11.00 sati fra Dragutin Bedeničić, OFM, delegat
Vukovar 3 10.30 sati fra Miljenko Hontić, OFM Conv delegat
Županja 2 10.30 sati preč. Josip Filipović, delegat

Tko može biti krizman?

Krizmati se mogu samo oni mladići i djevojke koji su se pripravljali kroz protekle dvije godine, čija je krizma bila planirana i dogovorena za ovu građansku godinu. Nije dopušteno pridruživati im druge krizmanike. Oni će biti krizmani u proljeće, odnosno na sljedećem krizmanom slavlju u njihovoj župi. To vrijedi i za one koji su se savjesno pripravljali te bi mogli sada pristupiti primanju sakramenta potvrde, ali zbog bolesti ili nekog drugog razloga neće moći sudjelovati na krizmanom slavlju u svojoj župi.  

 Krizmani kumovi

Krizmanici mogu, ali ne moraju, imati krizmanog kuma/kumu.

Ukoliko neki krizmanik želi imati kuma/kumu, ali on/a ne može doći na krizmu, kuma/kumu može zastupati neka druga prikladna osoba. Onaj tko zastupa kuma/kumu treba ispunjavati iste uvjete koji se traže i za kumovanje. U maticu se upisuje: Kum/a NN, zastupan/a po NN.

Katehetska i duhovna priprava

Pretpostavljamo i vjerujemo da su Vaši krizmanici već ranije bili pripravljeni za pristupanje sakramentu potvrde, te da ste prijavljujući krizmu za 19. ili 20. rujna već započeli s intenzivnom neposrednom duhovnom pripravom krizmanika, roditelja i kumova za krizmano slavlje.

Obveza je svakog župnika da prije krizmanog slavlja utvrdi spremnost svakog pojedinog krizmanika za krizmano slavlje, da provjeri jesu li krizmanici upisani i pohađaju li vjeronauk u školi te da organizira duhovnu pripravu i slavlje sakramenta pomirenja za sve krizmanike, roditelje i kumove.

Župnik može stupiti u kontakt s krizmateljem te dogovoriti njegov susret s krizmanicima prije ili poslije slavlja sakramenta potvrde.

Priprava liturgije, liturgijskog prostora i paramenata

Slavlje potvrde neka se pripravi i oblikuje prema odredbama i napomenama Reda potvrde te prema smjernicama Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici br. 72-79. i odredbama naznačenima u Izjavama i odlukama druge biskupijske sinode, br. 423-447.

Gdje god je moguće, neka se slavlje potvrde organizira na otvorenom prostoru pored crkve.

Za krizmano slavlje neka se pripravi liturgijsko ruho crkvene boje.

Krizmatelji trebaju sami voditi brigu o krizmanom ulju. Posudicu s uljem mogu na temelju prethodnog dogovora dobiti u sakristiji katedrale u Đakovu i onamo je vratiti svaki dan između 7 i 18 sati. Mogu se poslužiti i ranije podignutim krizmanim uljem za krsna slavlja u svojoj župi ili u župi krizme.

Župnici sa suradnicima u župnoj katehezi i župnim pastoralnim vijećem neka priprave krizmanike na pobožno i živo liturgijsko sudjelovanje.

Neka se odredi jedan fotograf i snimatelj koje prethodno treba upoznati s obvezom doličnog ponašanja, odijevanja i s ograničenom mogućnošću kretanja za vrijeme čitavoga liturgijskoga slavlja (fotografi i snimatelji se ne mogu penjati niti ulaziti u svetište, niti se mogu kretati za vrijeme molitve svećenika, liturgijskih čitanja i homilije).

Dezinfekcija ruku i korištenje maski za lice

Svi sudionici krizmanog slavlja, uključujući i krizmanike te kumove) neka koriste masku za lice za vrijeme čitavoga krizmanoga slavlja, posebno ukoliko se krizmano slavlje održava u crkvi. Krizmatelj, krizmanici, kumovi i poslužitelji neka neizostavno koriste masku za lice i za vrijeme mazanja sv. krizmom.

Neka se župnik pobrine da za slavlje sv. potvrde pripravi, uz ostalo što je potrebno, i kuglice pamučne vate (barem onoliko koliko će biti krizmanika). Vatu neka prije početka euharistijskoga slavlja natope dezinfekcijskim sredstvom i odrede jednoga poslužitelja koji će te kuglice za vrijeme mazanja sv. uljem držati u ruci, stojeći pored poslužitelja sa sv. uljem. Krizmatelj će tim kuglicama od vate dezinficirati ruke prije svakog pomazivanja pojedinog krizmanika.

Obavezno je dezinficiranje ruku te korištenje maske za lice za vrijeme podjele sv. pričesti. To vrijedi za sve djelitelje sv. pričesti na svakom euharistijskom slavlju. 

Krizmana taksa

Prema odredbama Taksovnika za slavlje sakramenta potvrde uzima se pristojba u visini dvaju misnih stipendija. Polovica ide u župnu blagajnu, a drugu polovicu treba poslati s prvim obračunskim listom Nadbiskupijskom ekonomatu. Vjernicima koji oskudijevaju pristojbu treba sniziti ili oprostiti!

Župnik neka na teret župne blagajne ponudi krizmatelju nagradu u skladu s važećim taksovnikom.

Nadbiskupova poruka vezana uz obiteljska slavlja

Nalažemo da svi predslavitelji euharistijskih slavlja u župama u kojima će se slaviti krizma u nedjelju 13. rujna pročitaju u župnim obavijestima i sljedeći tekst:

Poruka i zamolba nadbiskupa Đure Hranića: „Najusrdnije molim sve roditelje, krizmanike i sve vjernike da u potpunosti odustanu od uobičajenih obiteljskih slavlja prilikom sakramenta potvrde. Ako ste ih dogovorili, onda Vas zaklinjemo i molimo da ih odmah otkažete (to isto morali biste učiniti kad bismo mi otkazali krizmano slavlje). Molimo Vas da se zadovoljite jednostavnim nedjeljnim objedom u najužem obiteljskom krugu. Molimo Vas da na objed ne pozivate baš nikoga od rodbine i prijatelja, osim krizmanog kuma ili kume. Taj obiteljski objed neka bude isključivo u vlastitom domu, a nipošto u nekom restoranu. Molimo Vas da ne navlačite svojim suprotnim postupkom odium javnosti na sebe, na Crkvu i na sakrament potvrde. Svima unaprijed zahvaljujem za razumijevanje i suradnju, a krizmanicima čestitam i za njih molim da trajno surađuju sa sedam darova Duha Svetoga koje će primiti po molitvi i polaganju krizmateljevih ruku te pomazanju svetim krizmenim uljem.

Đuro Hranić, nadbiskup“

Draga braćo svećenici, nastojmo aktualnu situaciju što bolje pastoralno iskoristiti kao prigodu da svi župljani vide kako slavlje prve pričesti i krizme može i treba biti poglavito naše vjerničko crkveno slavlje, koje nije povezano s brojnim gostima, troškovima, restoranima i sličnim neprihvatljivim opterećenjima.

U zahvalnosti prema svima koji zauzeto sudjeluju u pripravi naših mladih za primanje sakramenta potvrde i u njihovom mistagoškom praćenju poslije primanja sakramenta, za sve molim obilje darova Duha Svetoga.

Drago Marković                                                                         ✠ Đuro Hranić
kancelar                                                                           nadbiskup metropolit