No Image

Bolnički i drugi kapelani

31. srp 2014. Anica Banović 0
  • BOLNIČKI KAPELANI
p. Tylicki p. Andrzey, CSSp
kapelan u KBC Osijek
031/272 345
p. Stanislav Antoni Wojtko, CSSp
kapelan u Općoj bolnici “Josip Benčević” Slavonski Brod
035/461 410
091/460 0434
Opširnije...