Biblijska tribina o stvaranju čovjeka na sliku Božju

OSIJEK (TU) – „Ako je demitologizacija kozmosa od strane biblijskog pisca bila velik iskorak u korist čovjekova dostojanstva, to je još više izričaj o slici Božjoj. Tako, za razliku od okolnih naroda koji su imali slike svojih bogova, Izrael ih nema: čovjek je na sliku Božju; ovdje se jasno vidi kako Biblija poručuje nešto izvanredno veliko o čovjeku“, rekao je prof. dr. Ivica Čatić na biblijskoj tribini u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“ održanoj 2. prosinca 2019. u pastoralnim prostorima pri Vikarijatu Osijek. Predavač je nastavio niz izlaganja o „Prvom izvještaju o stvaranju čovjeka (Post 1,1-2,4a)“ s naglaskom na stvaranje čovjeka na sliku Božju.

Tvrdnja o tomu da je čovjek stvoren na sliku Božju čini stvaranje čovjeka nedvojbenim vrhuncem izvještaja o stvaranju, rekao je Čatić te pojasnio hebrejske izraze koji se upotrebljavaju u izvornu tekstu i njihovo značenje. Zatim se osvrnuo na tvrdnju o pluralnom karakteru stvaranja – stvarajući Bog je stvorio čovjeka kao muško i žensko. „U Post 1,27 – kada se govori o ostvarenju Božje namisli o stvaranju čovjeka kaže se – muško i žensko stvori ih. U ovako koncipiranom tekstu jasno je naglašena ravnopravnost muškarca i žene, bez naznaka bilo kakve pa čak niti značajnije temporalne precedencije muškarca. Ako je stvarajući čovječanstvo Bog stvorio muškarca i ženu, onda i žena jednako kao i muškarac postoji na sliku Božju, tj. posjeduje isti dignitet. To ujedno znači da je čovjek društveno biće i da u temelju svakog ljudskog zajedništva jest zajedništvo muškarca i žene.“

Ravnopravnost muškarca i žene biva naglašena još dvama izričajima koji se jednako odnose na oboje, pojasnio je prof. Čatić ističući: „…zajedno su blagoslovljeni da bi se plodili i množili i napunili zemlju te oboje dobivaju zadaću vladati, a ne samo muškarac. Blagoslovom plodnosti čovjek je dobio ovlaštenje prenositi ono biti na sliku Božju na susljedna pokoljenja. Koliko je stvarno ono biti na sliku Božju i koliko je snažan blagoslov dan muškarcu i ženi, najbolje govori činjenica da ni prvim grijehom nije slika Božja u čovjeku izgubljena jer je potvrđena nakon potopa u Savezu s Noom; iako se u izvještaju o grijehu može nazrijeti određeno narušavanje čovjekove prirode, ipak se nigdje u Starom zavjetu izrijekom ne govori na koji način se on odrazio na sliku Božju u čovjeku. Blagoslov ljudske plodnosti daje čovjeku na raspolaganje moć koja je jedan od pokretača povijesti; ovaj blagoslov znači da sve dok ljudski rod postoji, Bog će uvijek biti djelatno prisutan u njima.“

Sljedeća biblijska tribina pod vodstvom prof. Čatića održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca s početkom u 19:30. M. Kuveždanin