No Image

Grkokatolički svećenici

31. srp. 2014. Anica Banović 0
preč. o. Ivan Barščevski,
župnik u Sibinju
ivan.barscevski@gmail.com
035/425 311
o. Aleksandar Hmilj,
župnik u Slavonskom Brodu i Donjim Andrijevcima
aco_hmilj@yahoo.com
035/410 063
preč….

Opširnije...
No Image

Bolnički i drugi kapelani

31. srp. 2014. Anica Banović 0
  •    Bolnički kapelani

o. Stanislav Wojtko, CSSp,                                      
kapelan u Kliničkoj bolnici Osijek
Usorska 80, Brijest, 31000 Osijek    
031/377 425

p. Ilija Sudar, SAC
bolnički kapelan u Općoj bolnici Vinkovci
032/354 080

p. Rafal Kiedrowicz, CSSp,
kapelan u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
035/461 410

  • Vojni kapelani

Alojz Kovaček, kapelan Vojne kapelanije Vinkovci
Strossmayerova 9/6, 32100 Vinkovci
stan  032/304 128
ured  032/348 460

Josip Kešinović, kapelan Vojne…

Opširnije...
No Image

Odlikovani svećenici

31. srp. 2014. Anica Banović 0

Papinski prelat:

Luka Strgar (21. prosinca 1994.)


Papinski kapelani (monsinjori)

Dr. sc. Pero Aračić (21. prosinca 1994.)
Mr. sc. Josip Bernatović (21. prosinca 1994.)
Stjepan Karalić (20. travnja 2000.)
Mr. sc. Luka Marijanović (20. travnja 2000.) Opširnije...

No Image

Kapelanije na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

31. srp. 2014. Anica Banović 0
  • VOJNE KAPELANIJE
Vojna kapelanija Osijek – Sv. Leopold B. Mandić
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu 
D. Cesarića 1, 31000 Osijek      
sv.leopold.mandic@vojni-ordinarijat.hr
Josip Kešinović, vojni kapelan   
josipkesinovic8@gmail.com
Darko Boban, pomoćnik kapelana  
031/236 862
031/236 623
031/236 841
Opširnije...
No Image

Grkokatoličke župe

31. srp. 2014. Anica Banović 0
Berak – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Orolička 13, 32243 OROLIK
o. Roman Stupjak, župnik i srijemski dekan
rstupjak@gmail.com 
032/548 977
Donji Andrijevci – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
35214 DONJI ANDRIJEVCI
o. Igor Sikora, župnik
sikora.igor00@gmail.com
Opširnije...
No Image

Nadbiskupijska svetišta

31. srp. 2014. Anica Banović 0
Opširnije...
Aljmaš – Gospa od Utočišta
Trg braće Radića 39
31205 Aljmaš
tel. 031/595 000
Dragotin – Uznesenje BDM 
Meštrovićeva 20
31411 Trnava
tel. 031/863 083
Asić Alojzije, svećenik u miru
Strossmayerov trg 5
31400 Đakovo
031/802 384 
Babić Josip, svećenik u miru
Remetinečki gaj 9b
10020 Novi Zagreb
Opširnije...
No Image

Dekanati

28. srp. 2014. Anica Banović 0
Baranjski dekanat
Dekanatski ured   
Janusa Panoniusa 1, 31301 Branjin Vrh
Gergely Beer, dekan 
Župe (17): Batina, Baranjsko Petrovo Selo, Beli Manastir, Bilje, Branjina, Branjin Vrh, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kneževi Vinogradi, Luč, Petlovac, Popovac, Topolje, Torjanci, Zmajevac.
tel.
031/727 313
Čepinski dekanat
Dekanatski ured  …

Opširnije...