Slavlja sakramenta potvrde u 2023. godini

Župama Đakovačko-osječke nadbiskupije
koje su prijavile slavlje sakramenta potvrde za 2023. godinu

Na temelju dogovora sa župnicima priredili smo raspored slavlja sakramenta potvrde u župama Đakovačko-osječke nadbiskupije za 2023. godinu.

Budući da je broj krizmenih slavlja velik, dio slavlja i podjelu sakramenta potvrde preuzeli su, osim mons. Ćurića i mene, i neki drugi biskupi koje smo to zamolili, a za dio krizmenih slavlja imenovali smo kao delegate kanonike Prvostolnog kaptola u Đakovu. Svi krizmatelji će se susresti s kandidatima te će im, pošto se utvrdi njihova prikladnost, podijeliti sakrament potvrde.

Slavlja potvrde za sada planiramo prema sljedećem rasporedu:

Priprava krizmenog slavlja

Vjerujemo i očekujemo da svaki župnik osobno planira i organizira cjelokupan trogodišnji krizmanički ciklus u svojoj župi: da je uključen u pripravu krizmanika, da vodi računa o tom da u pripravu budu uključene župna zajednica i obitelji krizmanika, da planira i organizira etape priprave i obilježavanje tih etapa te da planira i organizira i mistagoško razdoblje, kroz koje promiče kršćanski život iz milosti primljenih sakramenata kršćanske inicijacije te aktivno uključuje svakoga krizmanika u neku od župnih skupina te u preuzimanje kršćanske suodgovornosti za poslanje Crkve u svijetu.

Župnike molimo da u prikladno vrijeme, u skladu s Odlukama Druge biskupijske sinode, priprave i ostvare susret krizmatelja i krizmanika. Obveza je župnika da se jave krizmatelju te da u dogovoru s njim utvrde termin njegova susreta s krizmanicima. To ne mora biti neposredno pred slavlje krizme, nego može biti i ranije. Krizmatelje molimo da prije susreta s krizmanicima razgovaraju sa župnicima o korištenim materijalima u pripravi krizmanika, da se upoznaju s tim materijalima te da im oni budu okosnica u razgovoru s krizmanicima. Ako susret s krizmanicima ne bude mogao ostvariti koji od biskupa, župnik će dogovoriti da taj susret s krizmanicima ostvari dekan. Poželjno je da se susreti s krizmateljem organiziraju i koji put poslije slavlja krizme.

Slavlje potvrde neka se oblikuje prema odredbama i napomenama Reda potvrde, smjernicama Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici br. 72-79. i prema odredbama naznačenim u Izjavama i odlukama druge biskupijske sinode, br. 423-447. Župnici neka krizmanike priprave na pobožno i aktivno liturgijsko sudjelovanje molitvom i pjesmom.

Neka se odredi jedan fotograf i/ili snimatelj, kojega prethodno treba upoznati s doličnim držanjem, odijevanjem i vladanjem za vrijeme čitavoga liturgijskog slavlja.

Ako je u jednom dekanatu više krizmi u isto vrijeme, poželjno je da se župnici dogovore te da za bratski stol pozovu krizmatelje i njihovu pratnju te ostale svećenike iz dekanata na jedno mjesto. Neka to bude u župnim prostorijama, a ne u restoranu.

Učestalost krizmi u župi

U Nadbiskupiji ove godine imamo 90 krizmenih slavlja. Župnici očekuju da se sve krizme obave od Uskrsa do sredine lipnja, i to samo subotom i nedjeljom prijepodne.

Budući da je djelitelj sakramenta potvrde u pravilu biskup, a nemoguće je da biskupi obave sve krizme, dijecezanski biskup imenuje delegate. No, ne bi se smjelo događati da delegati moraju obaviti većinu krizmenih slavlja. I vjernici također očekuju da im na krizmu dođe biskup.

Kako bismo smanjili broj krizmenih slavlja s malim brojem krizmenika te kako bi biskupi mogli obaviti što više krizmi, župnike molimo da i dalje smanjuju broj krizmenih slavlja u svojoj župi u skladu sa sljedećim smjernicama:

  • Ako je u župi jedva ili čak manje od 30 krizmanika po generaciji, krizmu ćemo umjesto svake slaviti svake druge godine. U tom slučaju krizmaju se mladi koji imaju 17-18 godina (dvije generacije, odnosno drugi i treći razred srednje škole).
  • Ako župa ni svake druge godine nema barem 30-ak krizmanika, tada se krizma u toj župi slavi svake treće godine – bez obzira koliki je broj krizmanika u te tri generacije. Predlažemo da krizmu u tom slučaju slavimo ujesen, tijekom listopada ili studenoga (krizmanici tada mogu biti mladi koji imaju od 16 do 19 godina, odnosno učenici drugoga, trećega i četvrtog razreda srednje škole).
  • Ako se krizma u župi slavi svake četvrte godine, neka u tom slučaju bude planirana u uskrsnom vremenu. (Samo u tom slučaju krizmanici mogu biti iznimno i učenici koji završavaju prvi razred srednje škole.)
  • Ako jedan župnik upravlja dvjema župama (u kojima u obje zajedno u generaciji ima 30-ak krizmanika), krizma se može slaviti svake godine naizmjenično u jednoj od župa za sve krizmanike ili pak u svakoj župi zasebno, ali u skladu s gornjim smjernicama o broju krizmanika. Župnik će konkretnu praksu prethodno dogovoriti s članovima župnih pastoralnih vijeća (a po mogućnosti i sa širim brojem vjernika) iz obaju župa.

Tko može biti krizman?

Krizmati se mogu samo oni mladići i djevojke koji pohađaju vjeronauk u školi i nedjeljnu sv. misu te su se svojim redovitim sudjelovanjem na župnoj katehezi pripravljali na slavlje krizme kroz protekle dvije godine, a čija je krizma bila na vrijeme planirana i dogovorena za tekuću građansku godinu. Nije dopušteno pridruživati im druge krizmanike. Oni će biti krizmani u proljeće sljedeće godine, odnosno na sljedećem krizmanom slavlju u njihovoj župi. Župnike molimo da uz pomoć vjeroučitelja provjere pohađaju li svi kandidati za krizmu i vjeronauk u školi. Ako ga ne pohađaju, trebaju se najprije upisati na vjeronauk u školi, a krizmi će pristupiti na sljedećem krizmenom slavlju u župi.     

Krizmani kumovi

Krizmanici u načelu trebaju imati, ali ne moraju nužno imati krizmanog kuma/kumu. Uvjeti za kumovanje na krizmi propisani su Zakonikom crkvenoga prava i Odlukama druge biskupijske sinode. Župnici ne mogu postavljati strože uvjete za kumovanje od onih predviđenih Zakonikom kanonskoga prava. Nije moguće zastupanje kumova koji ne ispunjavaju uvjete za kumstvo na krizmi. Zastupanje kumova koji ispunjavaju uvjete za kumovanje na krizmi načelno treba izbjegavati, a ako se to i dopusti, tada onaj tko zastupa kuma/kumu treba ispunjavati iste uvjete koji se traže i za kumovanje. (U tom slučaju se u maticu upisuje: Kum/kuma NN, zastupan/zastupana po NN.)

Katehetska i duhovna priprava

Obveza je svakog župnika da prije krizmanog slavlja utvrdi spremnost svakoga pojedinog krizmanika za primanje sakramenta potvrde, da provjeri jesu li krizmanici upisani na vjeronauk u školi i pohađaju li ga, te da organizira duhovnu pripravu i slavlje sakramenta pomirenja za sve krizmanike, roditelje i kumove.

Priprava liturgije, liturgijskog prostora i paramenata

Za krizmano slavlje neka se pripravi liturgijsko ruho crvene boje.

Ako to zahtijeva epidemiološka situacija, poželjno je da se slavlje potvrde organizira na otvorenom prostoru, pokraj crkve, poštujući sve predviđene epidemiološke mjere.

Župnici sa suradnicima u župnoj katehezi i župnim pastoralnim vijećem neka priprave krizmanike na pobožno i aktivno liturgijsko sudjelovanje.

Krizmana taksa i nagrada krizmatelju

Prema Taksovniku u biskupijama Đakovačko-osječke crkvene pokrajine od 1. siječnja 2023., br. 1196/2022., za slavlje sakramenta potvrde uzima se iznos u visini od 30,00 €. Vjernicima koji oskudijevaju pristojbu treba sniziti ili oprostiti!

Župnik treba polovinu sume od taksi za krizmu poslati po krizmatelju ili s prvim obračunskim listom poslati Nadbiskupijskom ekonomatu. Istodobno neka župnik, u skladu s Odredbama o provedbi financijskoga sustava od 15. prosinca 2022., br. 1197/2022., br. 20, na teret župne blagajne dostavi Ekonomatu Nadbiskupije i nagradu za sv. misu s homilijom u visini od 30,00 € te putne troškove krizmatelja (od Đakova do župe, za dolazak na susret s krizmanicima te na slavlje krizme, u iznosu 25 % cijene litre goriva po prijeđenom kilometru (npr. 1,50 € – 75 % = 0,375 € x 50 km = 18,75 €). Ekonomat će potom biskupima gostima pokriti njihove cjelovite putne troškove i nagraditi ih za njihovu pomoć, a domaćim biskupima i kanonicima-delegatima pokrit će njihove putne troškove i osigurati im redovitu mjesečnu nagradu.

Poruka vjernicima uz obiteljska slavlja prilikom sv. krizme i prve pričesti (obavezno ju pročitati nekoliko puta mjesec-dva prije krizme na nedjeljnim euharistijskim slavljima):

Draga braćo i sestre, najusrdnije molim sve roditelje, krizmanike te sve vjernike da obiteljska slavlja vezana uz sakramentalna slavlja (krizmu, prvu pričest, krštenje) budu veoma skromna te ograničena na veoma uski krug obitelji i kumova. U skladu sa smjernicama i odlukama Druge biskupijske sinode, sve vas molim da se ne upuštate u nepotrebne financijske troškove s većim brojem uzvanika, te da se trudite izbjeći sve ono što nije u skladu sa sakramentalnim i crkvenim slavljem. Kumove istodobno molim da se ne upuštaju u suvišne troškove, ni u kupovinu neprimjerenih darova. Kumčetu se uz sakramente ne poklanja skupi dar, nego neka uspomena koja podsjeća na primljeni sakrament (Biblija, križ, nabožni predmet ili prikladna knjiga).

Usrdno vas molim da suprotnim postupkom ne navlačite odium javnosti na Crkvu i na sakramentalna slavlja. Svima unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i suradnji.

Đuro Hranić, nadbiskup

Draga braćo svećenici, nastojmo odgajati vjernike da usvoje praksu prema kojoj slavlja sakramenata i poslije liturgije mogu i trebaju ostati poglavito vjernička te autentična crkvena slavlja, lišena svega onoga što je vlastito svjetovnim okupljanjima i slavljima (povezanim s brojnim gostima, troškovima, glazbom, bukom, restoranima, neprimjerenom, a skupom odjećom te sličnim neprihvatljivim opterećenjima).

U zahvalnosti prema svima koji zauzeto sudjeluju u pripravi naših mladih za primanje sakramenta potvrde i u njihovu mistagoškom praćenju poslije primanja sakramenata, za sve molim obilje darova Duha Svetoga.

Drago Marković                  ✠Đuro Hranić
       kancelar                   nadbiskup metropolit

Župa Vrijeme
                    Krizmatelj
subota, 15. travnja 2023.
Nuštar 10.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Štitar 10 sati mons. Pero Aračić, delegat
Ivankovo 10 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Retkovci 17 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Gradište 17 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
II. vazmena nedjelja, 16. travnja 2023.
Osijek 1 9 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Aljmaš 9.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Josipovac 2 10 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
subota, 22. travnja 2023.
Slavonski Brod 10 11 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadj.
Cerna 10.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Čeminac 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
III. vazmena nedjelja 23. travnja 2023.
Rokovci – Andrijaševci 11 sati mons. Stjepan Karalić, delegat
Županja 2 10.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vrpolje 11 sati mons. Ivan Ćurić, pom. biskup
Harkanovci 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Osijek 2 10.30 mons. Luka Marijanović, delegat
subota, 29. travnja 2023
Bizovac 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Donji Andrijevci 11 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Josipovac 1 10.30 mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Rajevo Selo 16 sati mons. Luka Strgar, delegat
Posavski Podgajci 18 sati mons. Luka Strgar, delegat
Beli Manastir 16 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Osijek 4 16 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
IV. vazmena nedjelja, 30. travnja 2023.
Vinkovci 2 10.30 preč. Drago Tukara, delegat
Osijek 3 10 sati mons. Vladimir Dugalić, delegat
Batina (Kneževi Vinogradi, Zmajevac) 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Otok 10.30 mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Vrbica 10 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 6. svibnja 2023.
Slavonski Brod 6 11 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadj.
Vinkovci 7 10.30 mons. Stjepan Karalić, delegat
Podvinje 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Vinkovci 6 17 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Bošnjaci 17 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
V. vazmena nedjelja, 7. svibnja 2023.
Babina Greda 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Trnjani 11 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vukovar 3 10.30 mons. Pero Aračić, delegat
Ladimirevci 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Darda 10 sati mons. Luka Marijanović, delegat
subota, 13. svibnja 2023.
Valpovo 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Slavonski Brod 7 10 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Osijek 5 10 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadj.
Tovarnik 17 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Vinkovci 4 17 sati mons. Pero Sudar, vrhbosanski pom. biskup u miru
Levanjska Varoš 18 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
VI. vazmena nedjelja, 14. svibnja 2023.
Donji Miholjac 10.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Đakovo 2 10 sati mons. Pero Sudar, vrhbosanski pom. biskup u miru
Marijanci – Radikovci 10 sati mons. Ivan Ćurić, pom. biskup
Slavonski Brod 9 11 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Čepin 2 (1 i 3) 10.30 mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
subota, 20. svibnja 2023.
Slavonski Brod 1 10.30 mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Tenja 10.30 mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Petrijevci 10.30 mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Slavonski Brod 2 17 sati mons. Pero Aračić, delegat
Višnjevac 17 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Piškorevci 17 sati mons. Vladimir Dugalić, delegat
VII. vazmena nedjelja, 21. svibnja 2023.
Sibinj 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Ilok 10 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Vinkovci 3 11 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Velika Kopanica 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Oprisavci 11 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 27. svibnja 2023.
Vukovar 2 10 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Osijek 6 10 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Vinkovci 5 10 sati mons. Luka Marijanović, delegat
Vinkovci 1 17 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Stari Mikanovci 18 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Vrbanja 17 sati preč. Drago Tukara, delegat
Pedesetnica – Duhovi, 28. svibnja 2023.
Đakovo 1 10.30 mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vukovar 1 11 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Belišće 11 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Nijemci 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Satnica Đakovačka 11 sati mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
subota, 3. lipnja 2023.
Vuka 10.30 mons. Luka Strgar, delegat
Županja 1 10.30 mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Osijek 9 10.30 mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Vođinci 18 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Ivanovac 17 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Ruščica 17 sati preč. Drago Tukara, delegat
Presveto Trojstvo, 4. lipnja 2023.
Slavonski Brod 3 i 4 11 sati mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Šljivoševci 11 sati preč. Drago Tukara, delegat
subota, 10. lipnja 2023.
Brodsko Vinogorje 11 sati mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
nedjelja, 11. lipnja 2023.
Baranjsko P. Selo 11 sati mons. Vladimir Dugalić, delegat
Drenje 10.30 mons. Luka Strgar, delegat
Svilaj 11 sati mons. Stjepan Karalić, delegat
Garčin 11 sati mons. Luka Marijanović, delegat
subota, 17. lipnja 2023.
Jarmina 10.30 mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
nedjelja, 18. lipnja 2023.
Šumeće – Kaniža 10 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 2. rujna 2023.
Sotin – Lovas 11 sati mons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 23. rujna 2023.
Gorjani 10.30 mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
subota, 30. rujna 2023.
Osijek 7 17 sati mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup