Raspored hodočašća u marijanska svetišta 2022.

ALJMAŠ

 • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza
  – misno slavlje u 18 sati
  – nakon mise euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje.
 • Uoči Velike Gospe, nedjelja, 14. kolovoza
  – u 17:30 pobožnost križnog puta na ‘Kalvariji’
  – u 19 sati misno slavlje
  – u 20 sati euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje
  – u 21 sat procesija sa svijećama do kapelice ‘Na lipi’; prigodna marijanska pobožnost.
 • Velika Gospa, ponedjeljak, 15. kolovoza
  – misno slavlje u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati
  – u 12 sati misno slavlje za stradalnike Domovinskoga rata
  – misno slavlje u 18 sati za mlade bračne parove i njihovu djecu.
 • Nedjelja nakon Velike Gospe, 21. kolovoza
  u 10 i 18 sati misno slavlje za bolesnike i nemoćne; nakon mise blagoslov bolesnika, vozača i vozila.
 • Prva subota u rujnu, 3. rujna
  – hodočašće grada Vukovara
  – misno slavlje u 11 sati.
 • Mala Gospa, četvrtak, 8. rujna
  – misno slavlje u 10 i 18 sati.
 • Ime Marijino, ponedjeljak, 12. rujna
  – hodočašće Đakovačkog i Čepinskog dekanata u subotu, 10. rujna;
  – misno slavlje u 10 sati.

NAPOMENE: Hodočašća se mogu obaviti i u druge dane. Molimo da se hodočasničke grupe najave. Informacije i prijave: Župni ured Aljmaš, tel./fax: 031/595-000; e-mail: aljmaszupniured@gmail.com.

Ante Markić, upravitelj aljmaškog svetišta

Ilača

 • Prva subota, 6. kolovoza
  – marijanske pobožnosti, ispovijed
  – misno slavlje u 10:30
  – nakon mise uslijedit će blagoslov bolesnika.
 • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza
  – program u svetištu započinje u 18 sati
  – marijanska pobožnost, ispovijed, nagovor
  – misno slavlje u 19 sati
  – nakon mise euharistijsko klanjanje.
 • Uoči Velike Gospe, nedjelja, 14. kolovoza
  – marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed od 17:30
  – misno slavlje u 19, 21 i 23 sata
  – na misu u 21 sat pozvani su mladi, a nakon mise uslijedit će ophod sa svijećama i slikom Gospe Ilačke.
 • Velika Gospa, ponedjeljak, 15. kolovoza
  – misno slavlje u 7, 9, 10:30, 16:30 i 19 sati
  – između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.
 • Prva subota, 3. rujna
  – marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed
  – misno slavlje u 10:30
  – nakon mise uslijedit će blagoslov bolesnika
 • Mala Gospa, četvrtak, 8. rujna
  – mise u 10:30 i 18 sati
  – između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.
 • Završetak godišnjeg hodočašća, 1. listopada
  – marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed
  – misno slavlje u10:30
  ‒ nakon mise uslijedit će blagoslov bolesnika.

Dodatne informacije dostupne su na www.zupailaca.com.
Vedran Bilić, upravitelj ilačkog svetišta

Dragotin

 • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza
  – misno slavlje u 18 sati.
 • Uoči Velike Gospe, nedjelja, 14. kolovoza
  – u 17 sati okupljanje i otvaranje slavlja te marijanska pobožnost; prigoda za ispovijed
  – u 17:30 svečano iznošenje slike
  – u 18 sati pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta
  – misna slavlja u 20, te u 22 sata, s procesijom oko svetišta
  – između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.
 • Velika Gospa, ponedjeljak, 15. kolovoza
  – u 7 sati prigoda za ispovijed s pokorničkim bogoslužjem
  – misno slavlje u 9, 11 i 18 sati
  – u 10 sati pokorničko bogoslužje
  – između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.
 • Blagdan Male Gospe, četvrtak, 8. rujna
  – misno slavlje u 11 i 18 sati.
 • Blagdan Žalosne Gospe, četvrtak, 15. rujna
  – misno slavlje u 18 sati, a nakon mise procesija po postajama Gospe od Sedam Žalosti.

Ivan Stipić, upravitelj dragotinskog svetišta

Šumanovci (kod Gunje)

 • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza
  – prilika za ispovijed od 18 sati
  – prigodna marijanska pobožnosti u 18:30
  – misno slavlje u 19 sati.
 • Uoči Velike Gospe, nedjelja, 14. kolovoza
  – od 16 do 23 sata prilika za ispovijed
  – pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
  – misno slavlje u 17, 19:30 i 22 sata.
 • Velika Gospa, ponedjeljak, 15. kolovoza
  – od 6 do 12 sati prilika za ispovijed
  – pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
  – misno slavlje u 6, 7:30, 9, 10:30 i 17:30.
 • Vatrogasno zavjetno hodočašće, nedjelja, 4. rujna
  – misno slavlje u 11 sati.
 • Uoči Male Gospe, srijeda, 7. rujna
  – misno slavlje u 17 sati, sa zazivom Duha Svetoga za novu školsku godinu i blagoslovom djece.
 • Mala Gospa, četvrtak, 8. rujna
  – od 7 do 11 sati prilika za ispovijed
  – pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
  – misno slavlje u 8 i 10:30.
 • Dan starijih i nemoćnih te blagoslov vozila, nedjelja, 11. rujna
  – od 16 sati prilika za ispovijed
  – u 16:30 prigodna marijanska pobožnost
  – u 17 sati misa sa sakramentom bolesničkog pomazanja.

Ivan Živić, upravitelj šumanovačkog svetišta