Raspored hodočašća u marijanska svetišta 2021.

ALJMAŠ

  • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 18 sati
– nakon mise euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje.

  • Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– u 17:30 pobožnost križnog puta na ‘Kalvariji’
– u 19 sati misno slavlje
– u 20 sati euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje
– u 21 sat procesija sa svijećama do kapelice ‘Na lipi’; prigodna marijanska pobožnost.

  • Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– misno slavlje u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati
– u 12 sati misno slavlje za stradalnike Domovinskoga rata
– misno slavlje u 18 sati za mlade bračne parove i njihovu djecu.

  • Nedjelja nakon Velike Gospe, 22. kolovoza

– u 10 i 18 sati misno slavlje za bolesnike i nemoćne;
– nakon mise blagoslov bolesnika, vozača i vozila.

  • Prva subota u rujnu, 4. rujna

– hodočašće grada Vukovara
– misno slavlje u 11 sati.

  • Mala Gospa, srijeda, 8. rujna

– misno slavlje u 10 i 18 sati.

  • Ime Marijino, nedjelja, 12. rujna

– hodočašće Đakovačkog i Čepinskog dekanata u subotu, 11. rujna;
   misno slavlje u 10 sati.
– u nedjelju, 12. rujna, misno slavlje u 10 sati.

NAPOMENE: Hodočašća se mogu obaviti i u druge dane. Molimo da se hodočasničke grupe najave. Informacije i prijave: Župni ured Aljmaš, tel./fax: (031) 595 000; e-mail: aljmaszupniured@gmail.com.

Ante Markić, upravitelj aljmaškog svetišta

 

ILAČA

  • Dan bolesnika, nedjelja, 8. kolovoza

– misno slavlje u 11 sati
– nakon mise uslijedit će blagoslov bolesnika, vozača i automobila.

  • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 19 sati.

  • Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed od 17 sati
– misno slavlje u 19, 21 i 23 sata
– nakon mise u 21 sat uslijedit će ophod sa svijećama i slikom Gospe Ilačke.

  • Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– misno slavlje u 7, 9, 10:30, 16:30 i 19 sati
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

  • Prva subota, 4. rujna

– marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed
– misno slavlje u 10:30.

  • Mala Gospa, srijeda, 8. rujna

– mise u 10:30 i 18 sati
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

  • završetak godišnjeg hodočašća, 2. listopada

– marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed
– misno slavlje u10:30.

Vedran Bilić, upravitelj ilačkog svetišta

 

DRAGOTIN

  • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 18 sati.

  • Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– u 17 sati okupljanje i otvaranje slavlja te marijanska pobožnost; prigoda za ispovijed
– u 17:30 svečano iznošenje slike
– u 18 sati pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta
– misna slavlja u 20, te u 22 sata s procesijom oko svetišta
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

  • Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– u 7 sati prigoda za ispovijed s pokorničkim bogoslužjem– misno slavlje u 9, 11 i 18 sati
– u 10 sati pokorničko bogoslužje
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

  • Blagdan Male Gospe, srijeda, 8. rujna

– misno slavlje u 11 i 18 sati.

  • Blagdan Žalosne Gospe, srijeda, 15. rujna

– misno slavlje u 18 sati, a nakon mise procesija po postajama Gospe od Sedam Žalosti.

Ivan Stipić, upravitelj dragotinskog svetišta

 

ŠUMANOVCI (kod Gunje)

  • Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– prilika za ispovijed od 18 sati
– prigodna marijanska pobožnosti u 18:30
– misno slavlje u 19 sati.

  • Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– od 16 do 23 sata prilika za ispovijed
– pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
– misno slavlje u 17, 19:30 i 22 sata.

  • Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– od 6 do 12 sati prilika za ispovijed
– pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
– misno slavlje u 6, 7:30, 9, 10:30 i 17:30.

  • Vatrogasno zavjetno hodočašće, nedjelja, 5. rujna

– misno slavlje u 11 sati.

  • Uoči Male Gospe, utorak, 7. rujna

– misno slavlje u 17 sati, sa zazivom Duha Svetoga za novu školsku godinu i blagoslovom djece.

  • Mala Gospa, srijeda, 8. rujna

– od 7 do 11 sati prilika za ispovijed
– pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti
– misno slavlje u 8 i 10:30.

  • Dan starijih i nemoćnih te blagoslov vozila, nedjelja, 12. rujna

– od 16 sati prilika za ispovijed
– u 16:30 prigodna marijanska pobožnost
– u 17 sati misa sa sakramentom bolesničkog pomazanja.

Ivan Živić, upravitelj šumanovačkog svetišta