Katehetska nedjelja 2022.

Katehetska nedjelja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji obilježi će se 18. rujna. Ovim nastojanjem želi se potaknuti sve uključene u odgoj i obrazovanje djece od najranije predškolske dobi u predškolskim ustanovama, pa do mladih koji se pripremaju za svijet rada – da ne štede svoju snagu, vrijeme, iskustvo i ljubav nego ih svesrdno ulože u avanturu i pravi pothvat odgoja djece i mladih u cjelovite osobe te im donesu istinu o njihovu dostojanstvu, utemeljenom u stvorenosti na sliku i priliku Božju. To je uistinu hitna i najvažnija zadaća roditelja i njihovih suradnika u dječjim vrtićima, školama, župnim zajednicama i cijelom društvu.

Prigodan materijal za obilježavanje Katehetske nedjelje dostupan je OVDJE!