Znanstveni skup – Kolokvij o crkvenoj glazbi

ĐAKOVO (TU) – Dana 13. prosinca 2017. godine od 15,30 sati u Dvorani biskupa J. J. Strossmayera na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održat će se znanstveni skup – Kolokvij o crkvenoj glazbi, prigodom 50. obljetnice objavljivanja postkoncilske Upute o glazbi u svetom bogoslužju Musicam sacram.

O Uputi o glazbi u svetom bogoslužju Musicam sacram prigodom 50 godina njezina objavljivanja govoriti će mr. sc. Ivan Andrić; „Skladateljske tehnike i tretman ljudskog glasa u sakralnoj glazbi“ tema je o kojoj će izlagati prof. art. Vjekosav Nježić, na temu „Glazbena baština Rimske Crkve – Gregorijanski koral“ izlagati će prof. dr. sc. s. Katarina Koprek, „Skladateljske mogućnosti između gregorijanskog pjevanja, stare i nove polifonije sa svojim raznim vrstama (simbioza glazbenih stilova u liturgijskoj glazbi)“ tema je o kojoj će govoriti doc. mr. art. Blaženko Juračić, dok će zadnje izlaganje na temu „O glazbenim lutanjima Crkve danas“ iznijeti prof. dr. sc. Ivica Raguž.