Mladomisnici 2020.

OSIJEK (TU) – Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2020. tijekom svečanoga misnoga slavlja u osječkoj konkatedrali sv. Petra i Pavla, uz pridržavanje mjera predostrožnosti zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, varaždinski biskup Bože Radoš, delegiran od đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, polaganjem ruku i posvetnom molitvom za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije zaredio je đakone: Matiju Aušića iz Župe sv. Dominika Savija u Slavonskom Brodu i Mateja Perića iz Župe sv. Mateja, apostola i evanđelista u Tovarniku.

Matija Aušić rođen je 1. travnja 1993. god. u Slavonskom Brodu. Dolazi iz Župe sv. Dominika Savija (Slavonski Brod 7). Osnovnu školu „Đuro Pilar“ završio je u Slavonskom Brodu kao i srednju Obrtničku školu (smjer stolar). Jedno vrijeme radio je u struci, a potom je 2012. god. upisao četvrti stupanj srednjoškolskog obrazovanja. U rujnu 2013. primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu kao pripravnik na propedeutsku godinu. U jesen 2014. biva poslan na studij na Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Svećeničku formaciju proveo je u Kolegiju sv. Josipa Družbe Isusove na Jordanovcu (Zagreb). Diplomirao je na istoimenom Institutu u lipnju 2019. Đakonski praktikum imao je u župama Drenovci i Račinovci. Za mladomisničko geslo izabrao je redak Poslanice Kološanima: Sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu (Kol 3,17).

Matej Perić rođen je 2. kolovoza 1992. godine u Rijeci, u izbjeglištvu, gdje je proveo i prvih šest godina života. S obitelji se 1998. godine vraća u Tovarnik gdje završava osnovnu školu. Nakon osnovne škole završio je Gimnaziju M. A. Reljkovića u Vinkovcima te 2011. godine upisuje psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje studira tri godine. Nakon treće godine psihologije, 2014. godine, ulazi u Bogoslovno sjemenište u Đakovu i upisuje Katolički bogoslovni fakultet koji završava diplomom 2019. Đakonski praktikum imao je u Župi Valpovo. Za mladomisničko geslo izabrao je redak Psalma 115: Ne meni, Gospodine, ne meni, već svom imenu slavu daj (Usp. Ps 115,1). Mladu misu slavit će 5. srpnja u 10:30 sati u Župi sv. Mateja, apostola i evanđelista u Tovarniku.