Katedrala u Djakovu
 

Najave

18. rujna
Ciklus predavanja o socijalnom nauku Crkve
Više
 
20. rujna
Stručni skup za sve pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeške biskupije
Više
 
21. rujna
Proslava 200. obljetnice crkve u Račinovcima
Više
 

Vijesti

17. rujna
Predstavljena nova knjiga mons. dr. Marina Srakića, posvećena biskupu Bäuerleinu
Više
 
17. rujna
Predavanja prvoga dana TPS-a u Đakovu
Više
 
17. rujna
Duhovna obnova svećenika Srijemske biskupije
Više
 

Izdvojeno

Drugi dan TPS-a u Đakovu
ĐAKOVO (TU) - U srijedu 17. rujna održan je drugi dan Teološko-pastoralnog seminara na KBF-u u Đakovu. Predavači su nastavili promišljati o temi ovoga susreta, pobudnici pape Franje Evangelii gaudium, te su održali 3 predavanja.

Prof. dr. sc. Ivica Raguž održao je prvo predavanje na temu Povlašteno mjesto siromaha u Božjem narodu. Predavač je u svome izlaganju želio dokazati zašto siromasi zauzimaju povlašteno mjesto u Crkvi te je o siromaštvu promišljao pod starozavjetnim i novozavjetnim vidom, te na koncu o ulozi i zadaći današnje Crkve prema siromašnima. Naglasio je da su u izraelskom narodu siromasi imali povlašteno mjesto, navodeći citate iz Psalma 113, Knjige mudrih izreka, ali i nekih izvanbiblijskih tekstova.