Seminar Zajednice MiR u donjogradskoj župi

OSIJEK (TU) – U  župi Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku od 9. do 11. ožujka 2018. godine održana je duhovna obnova za ovogodišnje roditelje prvopričesnika, krizmanika i sve župljane. Program duhovne obnove bio je sažet u geslu „Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda“, a vodili su ga članovi Zajednice Molitva i Riječ iz Osijeka i Zagreba, uz pomoć domaćeg župnika preč. Ivana Jurića, župnog vikara Josipa Erjavca te s. Veronike.

Materija i metodologija duhovne obnove temeljila se na knjizi dr. Tomislava Ivančića „Susret sa živim Bogom“, a radi se o uvođenju odraslih vjernika u kršćansko iskustvo – reevagelizaciji, nužno potrebnoj današnjem čovjeku, sve više izgubljenom i otuđenom, iako je kršćanin i vjernik. Župnik Jurić istaknuo je kako je dovoljno pogledati Obrednik inicijacije po kojemu je dr. Ivančić pisao svoju knjigu „Susret sa živim Bogom“, pa ćemo vidjeti da je to polog naše Crkve. „Puno toga dobili smo u polog, samo od prenatrpanosti i žurbe to često ne uočavamo. Ova knjiga donosi novi način, primjeren današnjem čovjeku, a upotrebljava ono što već davno imamo i posjedujemo“, naglasio je.

Teme koje su se tijekom seminara razlagale bile su crkvene i tradicionalne (egzistencija – zašto živim, grijeh – tajna zla, Isus Krist – otkupljenje i obraćenje, Duh Sveti, sakramenti i Crkva, molitva), no uz svjedočanstva onih koji su ušli u iskustvo vjere pokazale su se vrlo suvremene i prihvatljive sudionicima seminara. Stoga se, po riječima župnika, još jednom potvrdilo da se svjedočenjem koje traže i pokoncilski dokumenti, Crkva može pokrenuti naprijed i doći do obnove za kojom toliko čezne. „Ljudi koji samo slušaju propovjedi ostaju na mjestu. Kada čuju iskustvo nekog vjernika ne mogu više ostati mirni jer ta iskustva ruše njihova dosadašnja negativna iskustva“, pojasnio je preč. Jurić te uputio kako se u ovoj župi susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika održava tri puta godišnje – u jesen, tijekom korizme te pred samo slavlje sakamenata, kada roditelji sudjeluju na euharistijskom klanjanju. Time se ostvaruju i upute sinodskog dokumenta „Ti si Krist za nas i za sve ljude“ koji potiče da župna kateheza djece i mladih koji se pripremaju za sakramente kršćanske inicijacije treba biti popraćena i intenzivnijom katehezom roditelja. Osvrćući se na dobar odaziv roditelja i župljana, župnik je rekao: „Bacili smo i ovaj puta mreže i poput apostola osjetili da su pune. Uz veliku župnu dvoranu, morali smo otvoriti i dvije manje dvorane koje su s njom povezane. A kako je reklo i geslo duhovne obnove, tijekom programa osjetili smo da su se omekšala mnoga srca.“ Tiskovni ured