Promoviranje biskupa Strossmayera u Rogaškoj Slatini

ROGAŠKA SLATINA (TU) – Vojo Lukić, počasni građanin Orahovice i laureat Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, posjetio je 15. svibnja u Rogaškoj Slatini akademika Bojana Tepeša, vodećega gastroenterologa u Sloveniji. Tom prigodom uručio mu je monografiju na engleskom jeziku pod naslovom „The Art Treasures of Strossmayer’s Catedral in Đakovo“ te na taj način promovirao biskupa Strossmayera i Đakovačko-osječku nadbiskupiju.

Akademik Tepeš je kao žitelj Rogaške Slatine rekao da u uglednom lječilištu postoji Hotel Strossmayer ali i šetnica po kojoj je Strossmayer šetao, kada je rado svake godine dolazio u Rogašku Slatinu. Strossmayerova ulica u Sloveniji postoji i u Mariboru i Ljubljani. Lukić je posebno želio istaknuti da bratska suradnja Đakovačko-osječke i Mariborske nadbiskupije traje godinama. Strossmayer je pomogao u osnivanju Matice slovenske, a značajan je njegov doprinos u osnivanju čitaonica u Gorici i u Vranskom kod Celja godine 1869. Također, tijekom Domovinskoga rata dragocjenosti Đakovačko-osječke nadbiskupije bile su privremeno pohranjene u prostorijama Mariborske nadbiskupije.