Preminuo fra Jakov Ripić

VARAŽDIN (IKA/TU) –  Fra Jakov Ripić, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, okrijepljen svetim sakramentima blago je u Gospodinu preminuo u Varaždinu u nedjelju 4. ožujka u 71. godini života, 41. redovništva i 37. svećeništva.

Fra Jakov Ripić rođen je 27. prosinca 1947. godine u Veldovima župa Gračac, BiH, od oca Jakova i majke Lucije r. Ćavar. U Franjevački red, u novicijat, ušao je u Fontecolombu, u Italiji, 17. kolovoza 1977. godine. Nakon godine novicijata, 15. kolovoza 1978. godine položio je prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete položio je 1. ožujka 1981. godine u Rimu, a za svećenika je zaređen 14. lipnja 1981. godine u Rimu. Iz Franjevačke provincije sv. Petra i Pavla iz Rima 1983. godine prešao je u Hrvatsku franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda. Na poslijediplomskom studiju u Rimu postigao je licencijat iz teologije i filozofije. Kao svećenik bio je na službi u Karlovcu, Slavonskom Brodu, Krapini, Zadru, Bjelovaru, Osijeku i Varaždinu. Tijekom svojega redovničkoga i svećeničkoga života obavljao je službe vikara samostana, župnika, kapelana, duhovnoga asistenta Frame te profesora na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru.
Sprovod fra Jakova Ripića bit će u srijedu 7. ožujka 2018. godine u 13 sati na groblju u Varaždinu, a misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.