Nadbiskupijski seminar za župne glazbene suradnike

ĐAKOVO (TU) – U organizaciji Nadbiskupijskog ureda za crkvenu glazbu u subotu 10. ožujka 2018. održan je u prostorima KBF-a u Đakovu redoviti godišnji seminar za glazbene suradnike svih župa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Nakon uvodnog molitveno-meditativnog dijela, pozdrave nazočnima uputio je mo. Ivan Andrić, v. d. voditelja Nadbiskupijskog ureda za crkvenu glazbu.

Naglasio je kako je tema i cilj ovogodišnjeg seminara razmatrati nad psalmima kao misnim tekstovima koji pripadaju službi riječi u euharistijskom slavlju te produbiti mjesto i ulogu psalma u liturgiji s glazbenog stajališta. Među stotinjak prisutnih polaznika seminara mo. Andrić pozdravio je osobito mo. Vinka Sitarića, orguljaša đakovačke prvostolnice i Marušu Bartolić, profesoricu crkvene glazbe i voditeljicu Mješovitog pjevačkog zbora župe Duha Svetoga i crkve Svete Mati Slobode u Zagrebu.

U prvom dijelu susreta prigodno predavanje naslovljeno Otpjevni psalam – oglazbljena Riječ Božja održala je gostujuća predavačica Maruša Bartolić. Pozivajući se uglavnom na Opću uredbu Rimskog misala i Postsinodalnu apostolsku pobudnicu o Riječi Božjoj u životu i u poslanju Crkve pape Benedikta XVI. Verbum Domini, naglasila je kako otpjevni psalam očituje važan liturgijski i pastoralni trenutak jer potiče razmatranje Božje riječi.

»Kada se čita Božja riječ, tada sam Bog govori svom narodu. Bog poziva riječju, a u pripjevnom psalmu čovjek odgovara upravo Božjom riječi. U tom dijalogu Bog, koji je govorio, sada sluša narod koji mu odgovara. Naš odgovor podrazumijeva da pristajemo uz tu riječ, uz sve ono što ona iziskuje.« Govoreći o otpjevnom psalmu kao pravoj riječi Božjoj, ukazala je na problematičnu praksu zamjene biblijskog teksta psalma drugim pobožnim tekstovima (primjerice u božićnom liturgijskom ciklusu). Predavačica je istaknula i usku povezanost službe riječi i euharistije rekavši kako jedno bez drugoga ne može biti shvatljivo jer Pismo prosvjetljuje i tumači euharistijsko otajstvo, a euharistija nas otvara za shvaćanje Pisma.

U nastavku svog izlaganju prof. Bartolić je tumačila ulogu psalmista u liturgiji. »Psalmist nije služitelj teksta ili napjeva već služitelj žive riječi Božjeg govora. On posuđuje svoj glas Bogu koji progovara. Stoga on nije tek pjevač ili stolist već lektor-psalmist jer naviješta Božju riječ pjevajući. To je sveta služba za koju se traži prikladnost, spremnost, vjera, razumijevanje i otvorenost susretu s Kristom. Tako su tehnika pjevanja, boja glasa i dr. tek ukras i nadoknada Božjoj riječi.« Bartolić se dotaknula i nekih praktičnih pitanja kao što su pjevanje psalma s ambona, odgoj psalmista među vjernicima i pjevačima, strah od treme i javnog nastupa i sl. Svoje izlaganje zaključila je mislima kako Božju riječ ne možemo ukalupljivati u naše okvire već joj se trebamo podložiti, darovati i dopustiti da nas oblikuje jer ipak ona ima primarnu ulogu naspram glazbe.

U drugom dijelu seminara prof. Maruša Bartolić ukratko je okupljenim župnim suradnicima predstavila projekt izrade jedinstvene zbirke otpjevnih psalama Graduale Croaticum, koja je trenutno u posljednjoj fazi pripreme za tisak. Taj bi hvalevrijedan projekt trebao obogatiti i olakšati pastoralne izazove s kojima se susreću mnogi zborovođe, orguljaši i psalmisti. Uz to je bilo govora i o Youtube kanalu Crkvena glazba na kojem se mogu naći otpjevni psalmi prema Redu misnih čitanja za nedjelje u liturgijskom ciklusu (A, B, C), svetkovine, Gospodnja i svetačka slavlja. Taj kanal želi omogućiti psalmistima te svim crkvenim zborovima da jednostavnije nauče otpjevne psalme za pojedine prigode. Profesorica je naglasila kako zvučni zapis prati i vizualni notni zapis psalma te da snimke nisu profesionalne, tj. studijske, ali su već pokazale veliku uspješnost i praktičnost među crkvenim glazbenicima amaterima.

Nakon predavanja uslijedila je zanimljiva rasprava koju je moderirao mo. Andrić, a uz to su najavljeni nadolazeći projekti Nadbiskupijskog ureda za crkvenu glazbu za župne zborove. Bruno Diklić