Katehetski ured

a) Tajništvo

Dr. sc. Teuta Rezo predstojnica,
odgovorna za župnu katehezu,
voditeljica trajne formacije vjeroučitelja
i suradnika u župnoj katehezi
031/802-239
Izidora Popović,
koordinatorica za školski vjeronauk
031/802-239
Katica Filipović,
administratorica
031/802-239
tel./faks: 031/802-237
katehetski.ured@djos.hr  

b) Stručni suradnici u izradi katehetskih materijala:

   • dr. Teuta Rezo, voditeljica
   • mr. sc. s. Meri Gotovac
   • s. Ksenija Majstorović
   • Krešimir Bulat
   • Davor Šamadan
   • Dejan Čaplar
   • Dejan Henčić

c) Nadbiskupijsko katehetsko vijeće

a) Povjerenstvo za župnu katehezu
dr. sc. Teuta Rezo
031/802-239
b) Povjerenstvo za školski vjeronauk
Izidora Popović
031/802-239
c) Povjerenstvo za predškolski vjerski odgoj
Zdenka Beker
098/160-3508
 d) Povjerenstvo za katehezu osoba s posebnim potrebama
Draženka Kolesar
031/211-922

d) Povjerenstvo za mandate vjeroučitelja

   • dr. Teuta Rezo
   • mr. Ivan Ćurić
   • dr. Stjepan Radić
   • Josip Ivešić
   • Petar Vidović

e) Stručno vijeće vjeroučitelja (voditelji)

a) Za srednju školu
Dalibor Velički
b) Za osnovnu školu:
Marina Živić (Vukovarska regija)
Mirjana Srednoselec (Vinkovačka regija)
Marija Grahovac (Osječka regija)
Klara Madžarević (Županjska regija)
Slaven Školka (Baranjska i Valpovačko-miholjačka regija)
Emilija Dodig (Slavonskobrodska regija)
Marina Šijaković (Đakovačka regija)
 

Aktivnosti u pastoralnoj godini 2016./2017.