Kanonsko preuzimanje službe nadbiskupa

ĐAKOVO (TU) – Nakon što je apostolski nuncij Alessandro D’Errico 18. travnja 2013. u Nadbiskupskom dvoru u Đakovu objavio da je Sveti Otac papa Franjo prihvatio odreknuće od službe pastoralnog upravljanja Đakovačko-osječkom nadbiskupijom mons. Marina Srakića, te imenovao nadbiskupom metropolitom mons. Đuru Hranića, dotadašnjeg pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog, u petak, 5. srpnja, na sjednici Zbora savjetnika, koja je započela u 11.30 sati, izvršeno je kanonsko preuzimanje službe nadbiskupa. U Crvenom salonu Nadbiskupskog dvora članovima Zbora savjetnika mons. Đuro Hranić pokazao je Apostolsko pismo (bulu) pape Franje.

Naime, za stvarno preuzimanje nekih službi od posebnog značaja, kao što su biskupija i župa, kanonski zakon predviđa poseban obred ustoličenja ili uvođenja, kojem je podvrgnuta i sama pravna valjanost naslova i kasnijih akata. Stoga biskup, prije nego započne svoju pastoralnu službu u biskupiji koja mu je povjerena, mora biskupiju kanonski preuzeti u posjed, prema propisanim formalnostima. U smislu kanonskih propisa, kan. 382, §3., biskup kanonski preuzima biskupiju onda kada osobno ili preko zastupnika pokaže Apostolsko pismo zboru savjetnika u prisutnosti kancelara kurije, koji o tome sastavlja zapisnik.

Činom pokazivanja Apostolskog pisma Zboru savjetnika, u prisutnosti kancelara Nadbiskupije mons. dr. Drage Tukare, mons. dr. Đuro Hranić 5. srpnja kanonski je preuzeo službu nadbiskupa, a mons. dr. Marin Srakić je umirovljen. Nazočnom zboru obratio se i nadbiskup Marin Srakić, zahvaljujući svim svećenicima na suradnji te poželjevši svome nasljedniku blagoslov i uspjeh u preuzetoj službi. A. Banović