Mladomisnici – Petrovo u Đakovu

Na svetkovinu Petrova, u petak, 29. lipnja 2018., tijekom svečanog euharistijskog slavlja u đakovačkoj stolnoj crkvi u 10:30 sati, po polaganju ruku nadbiskupa đakovačko-osječkog Đure Hranića za prezbitere će biti zaređeni: Zlatko Hnatešin (Župa sv. Filipa i Jakova, apostola u Grgurevićima, filijala Jakačina Mala), Luka Ivković (Župa Presvetog Trojstva u Budimcima, filijala Lug Subotički), Blaž Jokić (Župa sv. Martina, biskupa u Privlaci), Patrik Križanac (Župa Svih svetih u Đakovu), Ivan Kunčević (Župa sv. Martina, biskupa u Privlaci), Ante Lučić (Župa Dobroga Pastira u Đakovu), Božidar Nađ (Župa sv. Luke, evanđelista u Josipovcu), Nino Perica (Župa Uzvišenja svetog Križa u Osijeku) te Gabrijel Prekratić (Župa sv. Rozalije, djevice u Ivanovcu).

Zlatko Hnatešin rođen je 21. travnja 1990. godine u Slavonskom Brodu od oca Filipa i majke Verice, r. Vidović. Osnovnu školu pohađao je u Grgurevićima i Sibinju. Po završetku srednje Ekonomsko-birotehničke škole u Slavonskom Brodu, smjer ekonomist, upisao je Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu kao student laik. Nakon pete godine studija stupio je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. Godinu dana proveo je kao bogoslov na pastoralnom praktikumu u Župi Našašća Sv. Križa u Trnavi. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017. godine, a đakonski praktikum imao je u Župi svetog Josipa radnika u Osijeku. Za mladomisničko geslo odabrao je redak iz Psalma: Radi svoga imena vodi me i ravnaj (Ps 31, 4).  Mladu misu slavit će 22. srpnja 2018. godine u Župi sv. Filipa i Jakova apostola, Odvorci – Grgurevići.

Luka Ivković rođen je 9. kolovoza 1993. u Osijeku od oca Ilije i majke Snježane r. Levak. Po završetku osnovne škole u Koški upisuje srednju Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Našicama. Godine 2012. upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu kao student laik. Na trećoj godini studija stupa u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017. godine, a đakonski praktikum imao je u Župi Presvetog Srca Isusova u Vinkovcima. Za mladomisničko geslo izabrao je redak Knjige Izlaska: Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma (usp. Izl 15,2). Mladu misu slavit će 8. srpnja 2018. godine u filijalnoj crkvi Imena Marijina u Lugu Subotičkom, Župa Presvetog Trojstva, Budimci.

Blaž Jokić rođen je 26. ožujka 1990. godine u Gradačcu (BiH) od oca Martina i majke Ivke r. Mijatović. Po završetku osnovne škole u Privlaci upisuje srednju Tehničku školu u Vinkovcima. Nakon mature, 2009. godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, kao student laik. Po redovnom završetku studija ulazi u Bogoslovno sjemenište u Đakovu kao svećenički kandidat za Đakovačko-osječku nadbiskupiju. Kao bogoslov, jednu godinu provodi u Štitaru na župnom praktikumu. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017., a đakonski praktikum imao je Župi Bezgrešnog Srca Marijina u Slavonskom Brodu. Za mladomisničko geslo izabrao je kombinaciju dva citata iz Ivanova Evanđelja: „Duh Istine uvodit će vas u svu istinu i istina će vas osloboditi“. Mladu misu slavit će 1. srpnja 2018. u Župi sv. Martina biskupa u Privlaci.

Patrik Križanac rođen je 26. ožujka 1989. godine u Slavonskom Brodu od oca Drage i majke Mandice r. Slišković. Nakon završene osnovne škole u Vrpolju pohađa srednju Tehničku školu u Osijeku, smjer građevinski tehničar. Po završetku srednje škole upisuje Građevinski fakultet u Osijeku. Nakon tri godine prekida studij i odlazi u Bogoslovno sjemenište u Đakovu te upisuje Katolički bogoslovni fakultet. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017., a đakonski praktikum imao je u Župi Duha Svetoga u Slavonskom Brodu. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Poslanice Efežanima: Koje li nade u pozivu njegovu (Ef 1,18). Mladu misu slavit će 22. srpnja 2018. u đakovačkoj prvostolnici sv. Petra.

Ivan Kunčević rođen je 18. lipnja 1993. u Mosbachu (Njemačka) od oca Boška i majke Ane r. Jokić. Osnovnu je školu pohađao u Privlaci, a Opću gimnaziju završio u Vinkovcima. Nakon toga upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom-bogoslovnom fakultetu i pristupa Bogoslovnome sjemeništu u Đakovu. Za đakona biva zaređen 22. listopada 2017. godine u Đakovu, a potom svoj đakonski praktikum vrši u Župi svetog Petra i Pavla apostola u Osijeku. Svoje mladomisničko geslo oblikovao je nadahnut redcima Psalma: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva njegova (Ps 103,2). Mladu misu slavit će 29. srpnja 2018. u rodnoj Župi svetog Martina biskupa u Privlaci.

Ante Lučić rođen je 18. veljače 1994. godine u Đakovu od oca Tomislava i majke Mirte r. Križanec. Po završetku osnovne škole pohađa Gimnaziju A. G. Matoša u Đakovu, a 2012. godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet i stupa u Bogoslovno sjemenište. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017. godine, a đakonski praktikum imao je u Župi Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku. Za mladomisničko geslo izabrao je retke iz psalama: Gospodine, ti si pastir moj, u tebe se uzdam (usp. Ps 23,1; Ps 31,2). Mladu misu slavit će 15. srpnja 2018. u Župi Dobrog Pastira u Đakovu.

Božidar Nađ rođen je 19. travnja 1991. godine u Osijeku od oca Mate i majke Ane r. Novoselić. Po završetku osnovne škole u Višnjevcu, upisuje Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku, a potom, nakon državne mature, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i ulazi u Bogoslovno sjemenište. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017., a đakonski je praktikum imao u Župi sv. Jakova apostola u Gunji. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Poslanice Rimljanima: U nadi protiv svake nade! (usp. Rim 4,18). Mladu misu slavit će u nedjelju, 8. srpnja 2018. godine, u Župi sv. Luke evanđelista u Josipovcu.

Nino Perica rođen je 25. svibnja 1994. godine u Osijeku od oca Zlatka i majke Đurđice r. Enderli. U rodnom gradu pohađao je Osnovnu školu „Ivan Filipović“, a potom Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti. Nakon toga upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i započinje formaciju u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017. godine, a đakonski praktikum imao je u Župi sv. Martina biskupa u Bošnjacima. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Psalma 32: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ (usp. Ps 32,7). Mladu misu slavit će 15. srpnja 2018. u Župi Uzvišenja Svetog Križa u Osijeku.

Gabrijel Prekratić rođen je 16. travnja 1984. godine u Osijeku od oca Josipa i Božice Prekratić r. Koprivnjak, kao najstariji od petero djece. Osnovnu školu pohađao je u Antunovcu. Nakon završene Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, kao laik upisuje KBF u Đakovu. Diplomirao je 2010. godine, a godinu dana ranije otac mu je preminuo od raka. Radio je godinu dana kao vjeroučitelj u OŠ „Antunovac“, a potom 2015. ulazi u Bogoslovno sjemenište. Godinu dana proveo je kao bogoslov na  pastoralnom praktikumu u Župi Dobrog Pastira, Đakovo 2. Za đakona je zaređen 22. listopada 2017., a đakonski praktikum obavljao je na dvije župe: Župi sv. Ćirila i Metoda, Vinkovci 5 i Župi bl. Alojzija Stepinca, Vinkovci 7. Za mladomisničko geslo izabrao je Psalam 23: Gospodin je Pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Mladu misu slavit će 22. srpnja 2018. u Župi sv. Rozalije djevice u Ivanovcu.