OPATOVAC/BAPSKA (TU) - MUP je 9. listopada izvijestio kako je od ponoći do podneva u Republiku Hrvatsku preko graničnih prijelaza Bapska i Tovarnik ušlo 4.387 migranata. U privremenom prihvatnom centru u Opatovcu trenutno se nalaze 3.073 osobe koje se vlakovima prevoze do mađarske granice. I dalje se očekuje priljev migranata s područja Republike Srbije, a od početka migracijske krize na područje RH ušlo je 141.110 migranata.

 U periodu od 5. do 8. listopada u kamp Opatovac ušlo je 23.424 osobe, a iz kampa je izašlo 20.567 osoba. Najveći ulaz migranata bilježi se tijekom noći, 528 osoba po satu. Volonteri Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, njih 30 do 40, svakodnevno je prisutno u svim smjenama, a na zamolbu Crvenog križa, u kampu Opatovac prioritet je stavljen na volontiranje u noćnoj smjeni. Zadatak volontera je razvrstavanje i podjela odjeće i obuće, podjela hrane, kuhanje i podjela čaja po sektorima te na samom ulazu u kamp. Tijekom jednoga dana skuha se i distribuira oko 2.500 l čaja. Volonteri su angažirani i u popisu te organizaciji rada skladišta u Opatovcu.

Radi što bolje informiranosti pristiglih osoba u kampu je postavljen razglas te se reproducira snimak s informacijama za migrante na engleskom, arapskom i perzijskom jeziku. Migranit se informiraju o uslugama koje mogu dobiti i gdje ih mogu potražiti te koliko će se vremenski zadržavati unutar kampa. Zadržavanje u kampu ovisi i o prijevoznicima autobusa koji prema hrvatskim zakonima imaju ograničenja za vožnju, pa nakon određenog vremena moraju imati i poštovati vremenski rok za stanku.

Vojska žurno vrši saniranje ceste na relaciji Bapska – Opatovac koja je radi preopterećenja na određenim mjestima propala te je onemogućen prolaz autobusima. Radi se i na sanaciji puta i okretišta autobusa. Dogovor između graničnih prijelaza Srbije i Hrvatske je da će izbjeglice na prijelazu u Bapskoj ići iz autobusa u autobus, a kada se završi kružno okretište neće biti potrebe za dijeljenjem humanitarne pomoći na tom punktu.

Radi najave obilnih kiša kamp Opatovac priprema se za prihvat migranata infrastrukturom i logistički. U šatore su postavljene podnice, dopremljeno je 16 kontejnera s poplavljenih područja Županjske posavine za smještaj ranjivih skupina migranata te su za njih osigurani i tuševi sa toplom vodom. Prokopavaju se kanali za odvod, HEP rješava problem električne energije, dezinficiraju se sektori nakon izlaska jednih i ulaska drugih migranata. Postavljen je dovoljan broj šatora za podjelu hrane i odjeće, cisterni s pitkom vodom, sanitarnih čvorova… Trenutno se u kampu nalazi 11 arapskih i 3 perzijska prevodioca koji rade u smjenama i svima su na raspolaganju. Liječnici bez granica iznijeli su statističke podatke da je najveći broj pacijenata, njih 54% prehlađen, od toga je 79% muškaraca i 21% žena, a čak 94% pacijenata su djeca starija od 5 godina. Tiskovni ured

 

 

divider