OPATOVAC (TU) - U Hrvatsku je do sada ušlo malo više od 78.000 izbjeglica, a u izbjeglički kamp Opatovac od ponoći do jutra 28. rujna stiglo je oko 700 ljudi, uglavnom iz Bapske. Tijekom jutra u kampu je bilo oko 400 ljudi. Od 25. do 27. rujna redovito su se održavale jutarnje koordinacije volontera svih udruga i organizacija, a sudjelovali su i predstavnici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Hrvatski Caritas nabavio je dva stolitarska kotla, plinske grijače, boce plina i 6 buradi s vodom, a volonteri župnih i nadbiskupijskog Caritasa kuhanim čajem poslužuju stare, bolesne, djecu, invalide i trudnice. Aktivni su i dalje župljani i članovi Župnog Caritasa u Bapskoj. Pod vodstvom župnika Pavla Kolarevića prate situaciju i osiguravaju sve potrebno za migrante koji prolaze kroz njihovo mjesto.

 Na koordinaciji volontera 25. rujna dogovoreno je da se svi volonteri trebaju akreditirati. Posebno je istaknuto pitanje zbrinjavanja razdvojenih obitelji te su osigurani volonteri za pratnju u razne službe. Odlučeno je da će u svakom sektoru biti po jedan prevoditelj i punkt za razdvojene obitelji, a prednost treba dati djeci. Postavit će se i šator unutar kampa da se obitelji lakše pronađu. Greenpeace je ponudio svoje generatore te je tako riješen problem čestog nestanka struje. Upućena je molba da se pazi na deke te upozori izbjeglice da deke ne bacaju jer ih se može osigurati samo za djecu.

Na sastanku 26. rujna dogovoreno je da sve udruge i organizacije koje žele dostaviti humanitarnu pomoć to mogu učiniti u skladište u Županji i Vinkovcima, a ako se radi o manjim količinama mogu ih dovesti i sami podijeliti u kampu. Osmišljen je plan postavljanja šatora s odjećom i obućom u kojemu će izbjeglice moći uzeti sve što im je potrebno, a JRS se ponudio za koordinaciju podjele pomoći. Predviđeno je i postavljanje 5 velikih plakata s osnovnim informacijama za migrante na njima razumljivim jezicima koji će biti raspoređeni u kampu. Na izlazu iz kampa postavljena su četiri šatora, o od toga jedan za registraciju izbjeglica, a tri kao mjesto susreta za one koji su izgubili članove obitelji. UNICEF u suradnji s Centrom za socijalnu skrb brine za djecu bez roditeljske skrbi, a Služba traženja u tri sektora postavila je po jedno mjesto susreta ili punkt na koji se uz pomoć volontera dovode razdvojene obitelji. Organizacija Samaritan's purse ponudila je resurse za poboljšanje higijene u kampu te ruksake s dekama i termo folijom za žene i djecu. Također će postaviti kontejnere namijenjene za pripremu dječje hrane. UNICEF je zamolio da se potiču i žene da potraže medicinsku pomoć jer je primijećeno da pomoć većinom traže samo muškarci.

Tema sastanka 27. rujna bile su moguće lokacije kampa u zimskom periodu, no zaključilo se kako su u kampu u Opatovcu potrebni šatori s grijanjem, a UNHCR je ponudio pomoć pri vinterizaciji te je dao specifikaciju grijanih šatora. Naglašena je potreba za volonterima u noćnim smjenama. MAGNA je upozorila kako je pri dolasku izbjeglica nužno odmah odvajati obitelji s djecom i posebno obratiti pozornost da se obitelji ne razdvajaju.

UNICEF je preuzeo brigu za pripremu i distribuciju dječje hrane, a pomažu volonteri organizacija Save the children i MAGNA. Greenpeace je ponudio veliku količinu odjeće te svoju pomoć pri distribuiranju. Zamolili su MUP za informacije o potrebi pomoć na graničnim prijelazima. Samaritan´s purse je naglasio da ima dovoljno punktova za vodu, ali pristup vodi nije adekvatan, stoga je potrebna decentralizacija punktova, a u slučaju povećanja broja punktova pomoći će pri poboljšanju sustava drenaže.

Volonteri Caritasa izmjenjuju se po smjenama, a u svakoj smjeni aktivno je po četiri volontera. Sudjeluj u podjeli hrane te pomažu i u ostalim dužnostima u dogovoru s Hrvatskim Crvenim križem. Tiskovni ured

divider