OSIJEK (TU) - Na poziv đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i Hrvatskog Caritasa nekoliko studenata iz DUHOS-a, zajedno sa studentskim kapelanom p. Arekom Krasickim, u srijedu 23. rujna 2015. volontiralo je na mjestu primanja i popisivanja izbjeglica u Opatovcu.

„Ondje su nas rano ujutro dočekale kolone umornih ljudi. U glavama i srcu volontera bila je samo jedna ideja: pomoći čovjeku u potrebi, bez obzira na njegovo podrijetlo, vjersku pripadnost, bez obzira na svjetsku i europsku politiku. To nisu bili laki trenuci jer je u srcu ipak strah koji je preslika društvenih rasprava, ali s druge strane, dolazi osjetljivost na drugoga i prevladava sve političke manipulacije i konvencije. Ne znamo što će biti dalje i kako će to sve završiti, ali najvažnija je ljubav na djelu“, rekla je jedna DUHOS-ova volonterka.

P. Arek, redovnik Družbe Duha Svetoga, koja u svojoj karizmi ima i rad s izbjelicama i imigrantima, poručio je: „Čovjek je najvažniji, osobito onaj koji je napušten i često izigran od strane društva i velikih vladara. Ljubav je na prvom mjestu, ljubav koja otkriva čovještvo volontera jer samo ona, usmjerena na potrebe drugoga, otkriva istinu o nama.“ Mirna Galić

divider