OPATOVAC/BAPSKA (TU) – Na područje Republike Hrvatske tijekom četvrtka ušlo je oko 8500 migranata, dok je od početka izbjegličke i migrantske krize, od 16. rujna, u Hrvatsku ušlo gotovo 55 tisuća migranata, objavilo je 25. rujna Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

U izbjegličkom kampu Opatovac 24. rujna bilo je 12 Caritasovih volontera, 10 volontera župnog Caritasa župe Bošnjaci te po jedan iz Vukovara i Đakova. Dijelili su hranu, jednokratne deke te slatkiše djeci. Caritas je osigurao i dva kazana od 100 litara, plinske grijače, četiri boce plina i šest buradi kako bi se mogla pripravljati hrana za malu djecu te kuhati čaj za stare, bolesne, invalide, trudnice. Na mjestu ukrcaja u Bapskoj, gdje migranti čekaju 2 do 3 sata, Caritas je postavio punkt za podjelu hrane s desetak volontera. Uz pomoć domaćeg župnika, preč. Pavla Kolarevića, volonteri su od 9 do 20 sati dijelili migrantima vodu, hranu, čaj i potrepštine za malu djecu.

U jutarnjim satima održan je i prvi dnevni koordinacijski sastanak svih nevladinih humanitarnih organizacija. Sastanku su nazočili predstavnici UN-a i međunarodnih organizacija UNHCR-a, UNICEF-a, MAGMA CHILDREN AT RISK te SAVE THE CHILDREN, kao i Hrvatskog Crvenog križa, Caritasa, Saveza baptističkih crkava u RH, JRS – Isusovačke službe za migrante, Liječnika bez granica i Greenpeace-a.

U dogovoru sa stožerom MUP-a koji koordinira kompletno funkcioniranje kampa naglašeno je kako je koordinator svih gore navedenih humanitarnih organizacija Hrvatski Crveni križ te će svi predstavnici svakoga dana imati koordinacijski sastanak kako bi zajedno donijeli odluke i raspored zaduženja toga dana. Tijekom koordinacije MUP je izvijestio kako je dan ranije kamp očišćen i dezinficiran. S lijeve strane kampa vojska je krenula praviti novu cestu kako bi se omogućio ulazak migranata na novi ulaz te da protok ljudi može biti bolji i brže funkcionirati, a brže će se odvijati i medicinski pregled, upis te rad svih humanitarnih organizacija. Kamp je podijeljen u četiri sektora: crveni, žuti, zeleni i plavi, a migranti će nakon registracije dobivati narukvice u gore navedenim bojama, kako bi se znalo tko će toga dana biti transportiran te da se ne stvara se gužva na izlazu. Instaliran je i razglas za arapske prevodioce kako bi lakše komunicirali s migrantima, obavijestili ih tko toga dana ide u transport, proslijedili informacije Službe za traženje i sve ostale važne obavijesti o podijeli hrane, medicinskoj i psihološkoj pomoći. Hrana se dijelila na pet punktova koje je osiguravala interventna policija.

Rečeno je kako će se migranti u kampu zadržavati najviše 24 sata do transporta, što je dovoljno da se odmore, okupaju i nahrane. UNICEF je preuzeo obvezu u najkraćem mogućem roku otisnuti letke na arapskom jeziku koji će se migrantima dijeliti na ulazu u kamp, kako bi odmah dobili informacije o funkcioniranju kampa. Odlučeno je i kako svi volonteri koji djeluju u kampu moraju biti upisani te fotografirani kako bi im se izradile akreditacije te ih MUP mogao prepoznati i paziti na njihovu sigurnost. Tiskovni ured

divider