OPATOVAC/TOVARNIK/BAPSKA (TU) - Djelatnici i volonteri Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije 22. rujna boravili su u kampu u Opatovcu, na graničnom prijelazu Tovarnik-Šid te lokalnom graničnom prijelazu u Bapskoj. Prema službenim informacijama u kampu u Opatovcu bilo je jučer između 4000 i 5000 izbjeglica, no stalan je priljev ljudi. Prema informacijama MUP-a na graničnom prijelazu u Srbiji bilo je oko 13 000 izbjeglica koje su čekale da prijeđu hrvatsku granicu. Transport iz kampa u Opatovcu odvijao se dosta sporo. Autobusi su izbjeglice vozili do vlaka u Tovarniku, vlak je odjednom mogao prevesti njih oko 1300 te su odlazili u nepoznatim pravcima.

 Volonteri Caritasa, kao i druge nevladine organizacije (Volonterski centar Osijek, Savez baptističkih crkava u RH, JRS, UNICEF, Greenpeace, MAGMA- tim medicinskih sestara, psihologa, liječnika, UNICEF - SAVE THE CHILDREN, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Službe za traženje, Grupa mladih Vukovar) sudjelovali su na koordinaciji Hrvatskog Crvenog križa u stožeru kampa, koja se odvijala u suradnji s MUP-om. Volonteri su raspoređeni u tri smjene te rade od 8 do 16 sati, od 16 do 24 sata i od 24 do 8 sati. Svi imaju svoje oznake, a uz njih i oznaku Hrvatskog Crvenog križa.

Caritasovi volonteri sudjelovali su u izradama mape kampa koje su stavljene na ulaz kako bi se smirilo ljude koji ulaze u kamp te kako bi izbjeglice bile upućene u proceduru prolaska i gdje se što u kampu nalazi. U suradnji s arapskim prevodiocem upute su pisane na engleskom i arapskom jeziku. U kampu se nalazi i šator za djecu koja su izgubila roditelje, a jučer je u tom šatoru bilo oko 1000 djece.

Dostava hrane u kamp moguća je samo kamionima HCK u određeno vrijeme. Skladište HCK-a u Vinkovcima je prazno jer se sve odmah transportira u Opatovac. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije 23. rujna isporučit će 30 t mlijeka te će na raspolaganju biti 5 volontera koji će sudjelovati u svim aktivnostima u kampu. Nastoji se aktivirati još volontera koji su voljni pomoći jer je dnevno u kampu potrebno oko 50 volontera. GREENPEACE je obećao postaviti dva kombija i šatora, gdje će biti mogućnost spajanja na internet, punjenje mobitela te će taj posao obavljati njihovih 20 volontera.

Na graničnom prijelazu Tovarnik – Šid 22. rujna bilo je oko 4000 izbjeglica koji su bez registracije transportirani na vlak u Tovarnik i druge prihvatne centre gdje će biti evidentirani.

Na tom prijelazu bila su 4 volontera HCK i jedna Caritasova volonterka te su od 10 do 16 sati dijeli kruh, konzerve, vodu, kekse i jabuke. Oko 16 sati taj je granični prijelaz zatvoren, a policajci Republike Srbije izbjeglice su usmjeravali na prijelaz u Bapskoj.

Migranti koji pristižu iznemogli su, umorni i gladni. Mirno slušaju i prihvaćaju upute. Među njima se nalazi puno starijih osobama, žena, male djece i mladeži od 16 do 18 godina. Svi zahvaljuju, ne uzimaju zalihe već sve što dobiju dijele međusobno. Sami čiste za sobom, otpatke bacaju u vreće ili se pridružuju volonterima koji su u okruženju i pomažu.

Na lokalnom graničnom prijelazu u Bapskoj tijekom dana prošlo je oko 3500 izbjeglica. Na graničnom prijelazu je 5 policajca, a MUP je ustupio jedan kontejner u kojemu je smješten HCK te tri volontera Caritasa. Izbjeglice mirno prolaze i pješice idu oko 20 km prema kampu u Opatovcu. Prevoze se samo starci, invalidi, trudnice i mala djeca. Volonteri Caritasa dijelili su im banane, na čemu su bili zahvalni govoreći: „Thank you Caritas“. Zamijećeno je kako nedostaje kruha te je Caritas dogovorio sa župnikom u Bapskoj, vlč. Pavlom Kolarevićem da se naruči kruha, kifli i ostalih namirnica koje će 23. rujna volonteri Caritasa dijeliti na putu kojim migranti prolaze. Tiskovni ured

divider