• Jubilejska dekanatska hodočašća u katedralu - U godini Jubileja milosrđa posebno želimo istaknuti hodočašća svih naših župa u katedralu, koja u 2016. godini ujedno obilježava 150. obljetnicu početka gradnje. U tu svrhu predviđena su dekanatska hodočašća prema sljedećem rasporedu:
Baranjski dekanat 6. ožujka 2016. - IZVJEŠĆE
Čepinski dekanat 24. travnja 2016. - IZVJEŠĆE
Donjomiholjački dekanat 2. listopada 2016. - IZVJEŠĆE
Drenovački dekanat 8. svibnja 2016. - IZVJEŠĆE
Đakovački dekanat 23. listopada 2016. - IZVJEŠĆE
Garčinski dekanat 22. svibnja 2016. - IZVJEŠĆE
Osječki istočni i zapadni dekanat 5. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Otočki dekanat 19. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Sibinjski dekanat 29. svibnja 2016. - IZVJEŠĆE
Slavonskobrodski dekanat 28. veljače 2016. - IZVJEŠĆE
Valpovački dekanat 25. rujna 2016. - IZVJEŠĆE
Velikokopanički dekanat 12. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Vinkovački dekanat 9. listopada 2016. - IZVJEŠĆE
Vukovarski dekanat 16. listopada 2016. - IZVJEŠĆE
Županjski dekanat 10. travnja 2016. - IZVJEŠĆE

U središtu hodočasničkih slavlja u katedrali bit će svečana euharistija koju će s prezbiterijem dekanata predvoditi nadbiskup. Neka se u dekanatima neposredno prije hodočašća obilježi „jubilejski tjedan“, ispunjen sadržajima priprave na hodočasničko jubilejsko slavlje u katedrali u nadolazeću nedjelju poslije podne. U župama dekanata u kojemu se slavi jubilejski tjedan i hodočašće u katedralu neka se u to vrijeme ne planiraju slavlja krizmi i prvih pričesti. U nedjeljni hodočasnički dan neka se otkažu sva večernja euharistijska slavlja i neka se ne slave ni u župnim ni u redovničkim crkvama.

  • Jubilejska slavlja posebnih skupina i Jubilej mladih. Prema pastoralnom kalendaru naše Nadbiskupije predviđena su i posebna jubilejska slavlja u Đakovu za pojedine skupine vjernika:
Osobe posvećenoga života 2. veljače 2016. - IZVJEŠĆE
Obitelji 2. travnja 2016. - IZVJEŠĆE
Gospodarstvenici i političari 7. studenoga 2016. - IZVJEŠĆE
Mladi 14. svibnja 2016. - IZVJEŠĆE
Bolesnici 21. svibnja 2016. - IZVJEŠĆE
Osobe s posebnim potrebama 4. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Vjeroučitelji i katehete 11. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Ministranti 18. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Svećenici 29. lipnja 2016. - IZVJEŠĆE
Vjernička društva 1. listopada 2016. - IZVJEŠĆE

Na poseban ističemo slavlje Jubileja mladih, na predduhovsku subotu, 14. svibnja 2016., kad ćemo ujedno otvoriti Nadbiskupijsku godinu mladih u pripravi Nacionalnoga susreta hrvatske katoličke mladeži, koji će se održati u našoj Nadbiskupiji, 29.-30. travnja 2017. u Vukovaru.

divider