a) Ured za odnose s javnošću - Tiskovni ured 

Robert Jugović, voditelj Ureda
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-262
a) Podružnica Đakovo
Anica Banović, tajnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-228
faks 031/812 781
b) Podružnica Osijek
Martina Kuveždanin
, tajnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/253-918

 b) Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije

dr. Boris Vulić, glavni i odgovorni urednik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/253 918
Martina Kuveždanin, suradnica
Anica Banović, suradnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/253-918
031/802-228
Stjepan Maroslavac, administrator
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
031/802-229

 c) Suradnja sa župnim dopisnicima i s medijima 

Martina Kuveždanin, tajnica                                  
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/253-918

Aljmaš - Pohođenja BDM
Aleksandra Vladić - (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bapska - Sv. Juraj, mč.
Josip Kovač
Katica Gajdaši
ć (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Belišće - Sv. Josip radnik
Krešimir Šarčević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Bošnjaci - Sv. Martin, b.
Antun Lešić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Brodski Varoš - Krist Kralj
Dejan Jurić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Cerna - Sv. Mihael, ark.
Marija Jozić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Gabrijela Bubalović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Čepin 1 - Presveto Trojstvo
Berislav Tonkovac (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - Josip Sabo

Dalj - Sv. Josip, zaručnik
Fernanda Šmiderer (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Darda - Rođenje sv. Ivana Krstitelja
Kristina Dević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Donji Miholjac - Sv. Mihael, ark.
Sonja Devčić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Draž - Sv. Barbara, dj. i mč.
Eleonora Balić

Drenje - Sv. Mihaela, ark.
Luka Stošić

Duboševica - Uznesenje BDM
Jasminka Damjanov (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Đakovo 1 - Svi sveti
Josip Kazalicki (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Suzana Vujinović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Đakovo 2 - Dobri Pastir
Amalija Šimunović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Garčin - Sv. Matej, ap. i ev.
Suzana Matošević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Gunja - Sv. Jakov, ap.
Zlatko Nikolić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Stjepan Bogutovac (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Harkanovci - Snježna Gospa
Jozefina Varžić (Zelčin)

Ilača - Sv. Jakov, ap.
Jasmin Budinski (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Marija Dević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Ilok - Sv. Ivan Kapistran
Mato Batorović

Ivankovo - Rođenje sv. Ivana Krstitelja
Mateja Maričić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Ivanovac - Sv. Rozalija
Jela Bezjak (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Barbara Mišević

Jarmina - Sv. Vendelin, opat
Ivana Haban

Kruševica - Rođenje BDM
Boris Lešić - (lOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Kuševac - Kraljica Sv. Krunice
Anita Lučić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Lovas - Sv. Mihael, ark.
Tanja Paša (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Nuštar - Duh Sveti/Cerić
Tihonija Zovko (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Oprisavci - Uzvišenje Sv. Križa
Marija Stojanović - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osijek 2 - Sv. Mihael, ark.
Boris Juvančić - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osijek 3 - Preslavno Ime Marijino
Dubravka Smajić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Mirena Zake (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Osijek 4 - Sveta Obitelj
Mirta Jakovac (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Tatjana Šargač (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Osijek 5 - Sv. Josip radnik
Ljiljana Pekarik (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Osijek 6 - Uzvišenje Sv. Križa
Nevenka Špoljarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Osijek 7 - Sv. Leopold Mandić
Ana Kraštek (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Lovro Kladarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Otok - Sv. Antun Padovanski
Mira Bošnjaković (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Piškorevci - Preobraženje Gospodinovo
Marina Tremboš (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Budrovci - Željo Vurm (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Podcrkavlje - Sv. Ivan, ap.
Ružica Janković (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Danijel Zolić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Podvinje - Sv. Antun Padovanski
Ivica Vlašić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Popovac - Sv. Josip
Damir Martinuš(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Privlaka - Sv. Martin, b.
Anica Alilović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Ankica Čubela (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Punitovci - Sv. Ladislav, kralj
Mirko Knežević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Semeljci - Rođenje BDM
Anita Bošnjak (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Sikirevci - Sv. Nikola, b.
Marija Lukić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Slavonski Brod 1 - Gospa Brze Pomoći
Brankica Lukačević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Slavonski Brod 6 - Sv. Leopold Mandić
Irena Vukas (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Slavonski Brod 7 - Sv. Dominik Savio
Vinko Gavranić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Sotin - Marija Pomoćnica kršćana
Ivica Ljubić;
Opatovac -  Stjepan
Pančić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Stari Mikanovci - Sv. Klara, dj.
Ivan Gašpar (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Strizivojna - Sv. Martin, b.
Janja Raguž (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Svilaj - Preslavno Ime Marijino
Katarina Mešin (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Šljivoševci - Sv. Grgur Veliki, papa/Magadenovac
Jasna Živković; Branka Vešligaj (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Štitar - Sv. Matej, ap. i ev.
Marija Barukčić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tompojevci - Sv. Marija Magdalena
Amalija Lovrić

Tordinci - Presveto Trojstvo
Tatjana Adžić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Valpovo - Bezgrešno začeće BDM
Valentina Mandić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Velika Kopanica - Sv. Ilija, prorok
Jelena Blažević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Marija Kovačević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Veliškovci - Sv. Rok/Gat
Ivan Kuhar (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vinkovci 1 - Sv. Euzebije i Polion, mč.
Snježana Kraljević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vinkovci 5 - Sv. Ćiril i Metod
Zoran Goman (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vinkovci 6 - Presveto Srce Isusovo
Darko Posarić - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vladislavci - Rođenje sv. Ivana Krstitelja
Kristina Duvnjak (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vođinci - Kraljice Sv. Krunice
s. Katarina Knežević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);
Novi Mikanovci - Sabina Kuterovac (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vrpolje - Rođenje sv. Ivana Krstitelja
Miro Hrastović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vuka - Sv. Josip
Marina Gregić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Vukovar 1 - Sv. Filip i Jakov
Branka Ban (
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Županja 1 - Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Zoran Zadro (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

 

d) Nadbiskupijska mrežna stranica

mons. prof. dr. Vladimir Dugalić,
odgovorni za dizajniranje web-stranice
i umrežavanje nadbijskupijskih institucija i ustanova
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-305
Anica Banović, tajnica
odgovorna za uređivanje i aktualiziranje web-stranice
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-228
Martina Kuveždanin, tajnica
suradnica u uređivanju i aktualiziranju web-stranice
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
031/253-918

 e) Ured za izdavaštvo

mons. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, voditelj
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-305

 f) Medijski arhiv

Anica Banović, voditeljica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/802-228

 

Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije mjesto je razmjene informacija i povezivanja vjerničkih zajednica i ustanova unutar Nadbiskupije, Nadbiskupije s Crkvom u Hrvatskoj i šire te s društvenom sredinom i svjetovnim sredstvima društvenog priopćavanja. Skrbi o nadbiskupijskoj web-stranici i o elektroničkom povezivanju svih nadbiskupijskih ustanova u jedinstven sustav.

Ured promiče službu župnih dopisnika te za njih organizira povremene formativne susrete. Župni dopisnici, kao i dopisnici redovničkih i ostalih vjerničkih zajednica, svoje priloge, obavijesti i izvješća šalju u Tiskovni ured, koji ih objavljuje na web-stranici Nadbiskupije, u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije te prosljeđuje ostalim katoličkim medijskim kućama: Informativnoj katoličkoj agenciji (IKA), Glasu Koncila (GK) i Hrvatskom katoličkom radiju (HKR), a po potrebi i svjetovnim medijima.

Uz Tiskovni ured ustrojeni su i Ured za izdavaštvo te Nadbiskupijski medijski arhiv. Ured za izdavaštvo vodi brigu o pripremi i tiskanju različitih publikacija središnjih nadbiskupijskih ustanova. Nadbiskupijski medijski arhiv prikuplja fotografije te zvučne i videozapise vezane uz župne zajednice i druge nadbiskupijske ustanove, uz pojedine svećenike i druge pastoralne djelatnike.

Aktivnosti u pastoralnoj godini 2015./2016.

  • Nadbiskupijski susret župnih dopisnika - 10. ožujka 2018.
divider