Đakovačko-osječka nadbiskupija potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova

OSIJEK (TU) – Đakovačko-osječki nadbiskup, mons. Đuro Hranić, potpisao je 20. prosinca 2017. u Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije za „Integrirani razvojni projekt obnove i turističke valorizacije kulturno-povijesnog nasljeđa biskupa Josipa Jurja Strossmayera – I. faza: Izrada pripremne dokumentacije“.

Supotpisnici Ugovora su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric. Svečanosti je prisustvovala i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Prijavitelj projekta je Đakovačko-osječka nadbiskupija, dok je partner Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.845.808,40 kn od kojih su 4.845.808,40 kn ukupno prihvatljivi troškovi. Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 3.876.646,72 kn, odnosno intenzitetom potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Projekt će se provoditi od 20. prosinca 2017. do 20. prosinca 2019. godine.    

Cilj je projekta pridonijeti lokalnom i regionalnom gospodarskom razvoju kroz unapređenje turističke valorizacije kulturno–povijesne baštine povezane s likom i djelom biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Svrha projekta je provedba stručnih istraživanja te priprema studijske i projektne dokumentacije, neophodne za provedbu radova koji će se provoditi u drugoj fazi predloženog integriranog programa.

Ovaj razvojni projekt obuhvaća sljedeće elemente: rekonstrukciju Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja Strossmayera i izgradnju muzeja Đakovačko–osječke nadbiskupije, arheološka istraživanja ostataka srednjovjekovnoga katedralnog sklopa, obnovu katedrale sv. Petra u Đakovu, obnovu konkatedrale sv. Petra i Pavla u Osijeku i pripremu ostale dokumentacije potrebne za iduću fazu integriranog programa. Rezultati projekta pridonijet će unapređenju zaštite i prezentacije osam zaštićenih kulturnih dobara.        

Biskup Josip Juraj Strossmayer bio je teolog, političar, utemeljitelj središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija te pisac i mecena; ubraja se u najznačajnije i najutjecajnije hrvatske ličnosti 19. stoljeća, a ovim projektom namjerava se približiti i očuvati uspomena na njegov lik i djelo. 

Ivan Birkić/foto: MRRFEU/Arhiva

ORIGINALNI DOKUMENT DOSTUPAN OVDJE! 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Đakovačko-osječke nadbiskupije.