No Image

Redovničke zajednice

16. listopada 2014. Anica Banović 0

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE

DRUŽBA DUHA SVETOGA (CSSp)

Župa Sv Antuna Padovanskog, prezbitera
Trg Svetog Antuna 1, 35107 Podvinje
croatiacssp@sbt-comhr

Župa Mučeništva sv Ivana Krstitelja
Usorska 80, Brijest, 31 000 Osijek

http://cssp-croatiaorg/indexphp

Opširnije...
No Image

Kapelanije na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

31. srpnja 2014. Anica Banović 0
  • VOJNE KAPELANIJE
Opširnije...
Vojna kapelanija Osijek – Sv Leopold B Mandić
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu 
D Cesarića 1, 31000 Osijek      
svleopoldmandic@vojni-ordinarijathr
Ante Mihaljević, vojni kapelan   
antemihaljevic@morhkr
Darko Boban, pomoćnik kapelana  
031/236 862
031/236 623
031/236 841
Opširnije...
Berak – Glavosjek sv Ivana Krstitelja
Orolička 13, 32243 OROLIK
o Roman Stupjak, župnik
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI        
e-mail: rstupjak@gmailcom 
032/548 977
Donji Andrijevci – Glavosjek sv Ivana Krstitelja
35214 DONJI ANDRIJEVCI
o Igor Sikora, župnik
Preobraženski trg 1, 31417 PIŠKOREVCI
e-mail: sikoraigor00@gmailcom
031/854 348
Opširnije...
Aljmaš – Gospa od Utočišta
Trg braće Radića 39
31205 Aljmaš
tel 031/595 000
Dragotin – Uznesenje BDM 
Meštrovićeva 20
31411 Trnava
tel 031/863 083
Baranjski dekanat
Dekanatski ured   
Janusa Panoniusa 1, 31301 Branjin Vrh
Gergely Beer, dekan 
Župe (17): Batina, Baranjsko Petrovo Selo, Beli Manastir, Bilje, Branjina, Branjin Vrh, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kneževi Vinogradi, Luč, Petlovac, Popovac, Topolje, Torjanci, Zmajevac
tel
031/727 313
Čepinski dekanat
Dekanatski Opširnije... "; jQuery(sliderID).show().html(errorMessage); }