Biblijsko-molitvena večer

OSIJEK (TU) – „Tijela vaša udovi su Kristovi“ sažetak je Biblijsko-molitvene večeri u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“ koja je održana 15. siječnja u pastoralnim prostorima pri Vikarijatu Osijek. Voditelj je bio vlč. Krešimir Bulat, povjerenik za biblijski pastoral u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Sudionici su razmatrali 2. liturgijsko čitanje 2. nedjelje liturgijske godine B, a radi se o ulomku iz Prve poslanice Korinćanima (1Kor 6, 13c-15a.17-20). Vlč. Bulat iznio je egzegetsku podlogu ulomka i upoznao prisutne s kontekstu nastanka i svrhom pisanja poslanice. Podsjetio je na stanje u Korintu u Pavlovo vrijeme te na helenističko poimanje čovjeka koje razdvaja duh i tijelo, a zatim izložio biblijsko poimanje.

„Pavao naučava biblijsko gledanje na čovjeka, pa tijelo i duh promatra u cjelini koja od Boga potječe i o Bogu ovisi. Tijelo je Božji stvor i Božji dar čovjeku i zato krštenici trebaju postupati sa svojim tijelom i tijelom svojih bližnji po Božjoj zamisli – Tijelo Gospodinu i Gospodin tijelu, naglasio je vlč. Bulat.  U navedenom biblijskom ulomku sv. Pavao pojašnjava: Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom, a vlč. Bulat je naglasio: „Razlog poštivanja tjelesnosti i seksualnosti je uskrsnuće mrtvih. Naša tijela nisu zla, loša materija nego dio naše osobnosti. Bog je Isusa uskrisio s njegovim tijelom koje je nosilo oznake zemaljskog života. Isusovo uskrsnuće je ne samo duhom, nego i tijelom, i to nam brani da tijelo shvaćamo kao nešto što nije važno. Tijelo nije predviđeno za uništenje nego će biti preoblikovano i proslavljeno. Kršćani vjeruju u tjelesno oživljavanje mrtvih o sudnjem danu. Čovjek neće postići potpunu sreću ako i njegovo tijelo ne bude u Božjoj vječnosti.“ Podsjetio je da smo po krštenju ucijepljeni u Krista, sjedinjeni s njim posebnom vezom koju Pavao predočava slikom tijela i govori da smo udovi tijela Kristova, a Krist je glava. Susret je nastavljen promišljanjem sudionika i zaključen molitvom. Sljedeća Biblijsko-molitvena večer održat će se 19. veljače s početkom u 19:30 sati. M. Kuveždanin