Dekanatski susreti članova Odbora ŽPV-a za naviještanje

Druga biskupijska sinoda đakovačka i srijemska potaknula je na redovitu formaciju župnih suradnika, a napose članova župnih vijeća. Kalendarom susreta 2018./2019. za članove Odbora za naviještanje ŽPV-a predviđen je jedan formativni susret u organizaciji PC-a.

Ukoliko unutar ŽPV-a neke župe još nije ustrojen zaseban odbor za naviještanje, na susret su pozvani i trebaju doći svi članovi ŽPV-a.

Predviđen je slijedeći dnevni red:

 • Molitva i uvodna riječ
 • Zahtjevi nove evangelizacije u svjetlu djelovanja Odbor ŽPV-a za naviještanje (dr. Stanislav Šota, koordinator PC-a)
 • Rasprava
 • Završetak

Molimo sve župnike da na susret pisanim putem pozovu članove Odbora za naviještanje ŽPV-a svoje župe, a ukoliko odbor nije strukturiran tada sve članove ŽPV-a. Molimo također da i osobno potaknete vijećnike na sudjelovanje te da – ukoliko je potrebno – pomognete u organiziranju prijevoza.

Iskreni pozdrav u Gospodinu.

 dr. Stanislav Šota,
koordinator Pastoralnog centra i voditelj formacije članova ŽPV-a


Dekanatski susreti članova Odbora ŽPV-a za naviještanje

 • 11. veljače 2019. – Đakovački i Velikokopanički dekanat
 • 21. veljače 2019. – Donjomiholjački i Valpovački dekanat
 • 22. veljače 2019. – Čepinski dekanat
 • 22. ožujka 2019. – Vukovarski dekanat
 • 28. veljače 2019. – Drenovački i Županjski dekanat
 • 28. veljače 2019. – Vinkovački dekanat
 • 3. ožujka 2019. – Sibinjski dekanat
 • 7. ožujka 2019. – Baranjski dekanat
 • 13. ožujka 2019. Osječki istočni i Osječki zapadni dekanat
 • 14. ožujka 21019. – Slavonskobrodski i Garčinski dekanat
 • 28. ožujka 2019. – Otočki dekanat u Otoku